Biological Process Engineering - S409012
Anglický název: Biological Process Engineering
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB409009
Garant: Schreiber Igor prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AB409009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
The course provides basic overview of quantitative description of processes taking place in enzyme catalysis and in bioreactors. It build on the principles of chemical engineering, notably on mass and energy balances with the use of kinetic relations for mass transfer and for the biochemical conversion. Student will learn about enayme processes and bioprocesses but also about unit operations preceding or following the bioreaction.
Poslední úprava: Schreiber Igor (30.08.2013)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Student will be able to:

apply chemical engineering methods to biological processes

describe kinetics of biomass and product formation

describe quantitatively and design a simple bioreactor - chemostat

Poslední úprava: Schreiber Igor (27.09.2013)
Literatura - angličtina

Z: Shuler M. L., Kargi F., Bioprocess Engineering. Basic Concepts, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2002, 0-13-081908-5

D: Doran P., Bioprocess Engineering Principles, Academic Press, 1995, New York, 9780122208553

Poslední úprava: Schreiber Igor (30.08.2013)
Studijní opory - angličtina

see recommended literature

Poslední úprava: Schreiber Igor (30.08.2013)
Sylabus - angličtina

1. Introduction to the studies. Engineering and biological access to problem solving (production penicillin).

2. Basic piece of knowledge from cellulate biology.

3. Enzymes: classification, molecular structure, common characteristics and characteristics of enzymes.

4. Enzyme system kinetics, kinetic models, determination of kinetic parameters.

5. Immobilization of enzymes and microbial cells, used techniques and methods.

6. Transport processes in systems with immobilize enzymes. Manufacturing of enzymes, application of enzymes.

7. Simulation of kinetics microbial growth and performance metabolites, stoichiometry.

8. Influence of cultural conditions on kinetics of growth microbial cells.

9. Cellular growth and performance metabolites in batch cultures.

10. Cellular growth and performance metabolites in continuous cultures.

11. Fermenters, selection cultural method, bath and continuous bioreactors.

12. Simulation of fermenters, immobilize microbial cell, fermentation solid - state. Transmission masses.

13. Scale-up criteria, running and drive bioreactors. Simulation of bioreactors.

14. Aeration, sterilization.

Poslední úprava: Schreiber Igor (10.09.2013)
Studijní prerekvizity - angličtina

Unit operations of Chemical Engineering I

Poslední úprava: Schreiber Igor (30.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112