Bioengineering methods - S409057
Anglický název: Bioengineering Methods
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Schreiber Igor prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AM409010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (30.08.2013)
The course is building on the basic knowledge of chemical engineering by the student and develops applications in bioengineering. Basic approaches including mass and energy balances, transport processes and reaction kinetics are synthesized to provide quantitative description of processes used in bioengineering. Special attention is given to reaction-transport processes in enzyme reactors and reactors with living cultures of microorganisms.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (27.09.2013)

Students will be able to:

apply quantitative approaches of chemical engineering to biosystems

design basic types of enzyme reactors and bioreactors

design suitable unit operations for modification of inlets and outles from the bioreactor

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (11.09.2013)

Z: Shuler M. L., Kargi F., Bioprocess Engineering. Basic Concepts, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2002, 0-13-081908-5

D: Blanch H. W., Clark D. S., Biochemical Engineering,CRC Taylor and Francis, Boca Raton, 1997, 0-8247-0099-6

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (11.09.2013)

see recommended literature

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (27.09.2013)

1. Enzyme catalysis, thermodynamics of enzyme reactions, limitin cases

2. Enzyme reactors, mathematical models and their analysis

3. Immobilized enzymes, effects of mass transport

4. Effectiveness factor, Damköhler number, analysis of heterogeneous enz. systems

5. Microbial growth, stoichiometry of growth, product formation

6. Growth in batch systems

7. Growth in continual systems

8. Structured vs unstructured models of growth

9. Construction and operation of some fermentor types

10. Stirring and aeration

11. Mixed microbial cultures and their interaction

12. Chemostat dynamics with mixed cultures

13. Operating conditions, scale-up

14. Metabolic engineering, metabolic networks

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (11.09.2013)

Unit operations of chemical engineering I and II

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 50
Ústní zkouška 50