Applied Statistics - S413004
Anglický název: Applied Statistics
Zajišťuje: Ústav matematiky (413)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB413003
Garant: Zikmundová Markéta Mgr. Ph.D.
Kříž Pavel Ing. Mgr. Ph.D.
Je záměnnost pro: AB413003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
The Elementary Course of Statistics is aimed at bachelor degrees students. Trainees will be able to solve elementary statistical methods and its connection with some probability concepts in necessary range providing to take up them in advanced statistical parts of other subjects.
Poslední úprava: TAJ413 (17.12.2013)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students are supposed to know:

Soft Competence:

1. To master fundamental statistical and probability concepts

2. Knowledge and acceptance of elementary statistical methods

Specific Competence:

3. To solve elementary statistical tasks with self-reliance

Poslední úprava: TAJ413 (17.12.2013)
Literatura - angličtina

R: S.M. Ross: Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists (2014, Elsevier)

R: J.I. Barragués: Probability and Statistics – A didactic Introduction (2014, Taylor & Francis)

R: B. Bowerman, R.T. O'Counel: Applied Statistics (1997, IRWIN Inc Company)

Poslední úprava: Kříž Pavel (11.10.2019)
Studijní opory - angličtina

http://www.vscht.cz/mat/AS/TABLESANGL.pdf

Poslední úprava: PAVLIKJ (16.07.2013)
Sylabus - angličtina

1. Probability of random events, independence of random events.

2. Conditional probability, law of total probability, Bayes's theorem.

3. Random variable, distribution function, probability function, density.

4. Mean, variance, quantiles, median, critical values, independence and correlation of random variables.

5. Fundamental types of discrete and continuous distributions.

6. Random sample, sample statistics.

7. Point estimates, confidence intervals.

8. Testing of statistical hypotheses, type I and II errors. One-sample tests about mean and variance.

9. Two-sample tests about means and variances.

10. Independence testing.

11. Goodness-of-fit testing.

12. Contingency tables.

13. Fundamentals of regression analysis.

14. Summary, alternatively more specific statistical methods.

Poslední úprava: Pavlíková Pavla (13.04.2016)
Studijní prerekvizity - angličtina

Mathematics I

Poslední úprava: PAVLIKJ (16.07.2013)