Physics II - S444006
Anglický název: Physics II
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2014 do 2020
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Urbanová Marie prof. RNDr. CSc.
Hofmann Jaroslav doc. Ing. CSc.
Neslučitelnost : N444026
Záměnnost : N444026, Z444006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět Fyzika II navazuje na předmět Fyzika I a je věnován vybraným partiím z teorie elektromagnetického pole, kvantové mechaniky, fyziky pevných látek, jaderné fyziky a fyziky elementárních částic. Náplň předmětu je modifikována s ohledem na potřeby navazujících předmětů bakalářského studijního plánu.
Poslední úprava: SMIDOVAL (16.01.2015)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will be able to:

Explain the principle of selected physical phenomena in the area of electromagnetic fields, quantum mechanics, solid state physics, nuclear physics and elementary particle physics

Apply the physical laws in the study of related objects

Solve by themselves the physical tasks which are connected to their bachelor study program

Poslední úprava: SMIDOVAL (16.01.2015)
Literatura - angličtina

R: Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fundamentals of Physics. John Wiley & Sons, Inc. New York, 2005, ISBN 0-471-15663-9

A: Blatt F.J.: Modern Physics. McGraw-Hill, Inc. New York, 1992, ISBN 0-07-005877-6

Poslední úprava: SMIDOVAL (16.01.2015)
Studijní opory - angličtina

http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html (in Czech)

Poslední úprava: SMIDOVAL (16.01.2015)
Sylabus -

1.Inertial and non-inertial frames of reference, relativistic dynamics, the principle of equivalence.

2.Electromagnetic field: Gauss´law, induced electric fields, induced magnetic fields,dielectrics, magnetic materials, Maxwell's equations.

3.Electromagnetic waves: Traveling, intenzity, energy transport, polarization, optical activity.

4.Photons and the wave nature of particles: Compton effect, particle-wave duality, de Broglie wavelength, the uncertainty principle.

5.Roots of the quantum theory: Schrödinger equation,interpretation of the wave function, probability density, operators.

6.Solution of the Schrödinger equation I: Particle in infinite potential well, energy level diagram.

7.Solutions of the Schrödinger equation II: Harmonic oscillator, tunneling.

8.The hydrogen atom I: Bohr theory,energy level diagram, series of spectral lines.

9.The hydrogen atom II: Quantum solution, hydrogen atom wave functions, energy eigenvalues,radial probality density, quantum numbers.

10.Atom in magnetic field: The Zeeman effect, electron spin, splitting of the spectral line.

11.Many - electron atoms: central field approximation, Pauli exclusion principle, electronic configuration, Hund's rules.

12.Fundamentals of solid state physics I: Band model, Fermi energy, intrinsic and doped semiconductor, PN transition.

13.Fundamentals of solid state physics II: Contact phenomenon, Seebeck effect, Peltier effect, piezoelectricity, photo diodes.

14.Fundamentals of nuclear physics: Properties of nuclei, radioactivity, nuclear reactions. Elementary particles: fermions and bosons, quarks and leptons, forces.

Poslední úprava: SMIDOVAL (16.01.2015)
Studijní prerekvizity - angličtina

Mathematics II

Physics I

Poslední úprava: SMIDOVAL (16.01.2015)