Control Theory - S445017
Anglický název: Control Theory
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM445003
Pro druh:  
Garant: Soušková Hana Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445017
Je záměnnost pro: N445017, M445003, AM445003
Termíny zkoušek   
Anotace - angličtina
Control Theory course deals with basic principles and methods of feedback control of single-input single-output linear dynamic systems. Students are acquainted with mathematical basics of control theory, with methods of modelling and analysis of controlled and control systems, with important types of feedback controllers, with stability of control systems and with basic method of feedback control systems design in the time domain. All methods and procedures are used for solving of selected examples. For modelling, analysis and design of control systems and for solving of problems and projects is used Matlab system for computation and visualization.
Poslední úprava: Hanta Vladimír (28.05.2012)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will be able to:

  • solve basic computational and visualization tasks in the area of automatic control system in the environment of Matlab and its Control System Toolbox
  • investigate properties of t-invariant linear dynamical systems and determine their stability
  • design controller parameters using empirical and integral methods, design state controller and discrete controller with a finite number of steps
  • validate theoretical conclusions by simulation and analysis of time resposes of the system and by their visualization
  • carry out synthesis of simple control loop and improve its dynamic performance using simulation experiments

Poslední úprava: Soušková Hana (01.02.2018)
Literatura - angličtina

R: Pao, C. Chau: Process Control: a First Course with MATLAB. Cambridge University Press, Cambridge, 2002, 0-521-00255-9.

R: Benjamin C. Kuo: Automatic Control Systems. Prentice-Hall, 1991, 0-13-051046-7.

R: Manke B.S.: Linear Control Systems.Khanna Publishers, 2009. 81-7409-107-6.

A: Franklin, G. F., Powell, J. D., Emami-Naeini, A.: Feedback Control of Dynamic Systems. Prentice-Hall, New Jersey, 2002, 0-13-098041-2.

Poslední úprava: Soušková Hana (01.02.2018)
Studijní opory - angličtina

http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=12

http://www.mathworks.com/products/control/

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/

Poslední úprava: Soušková Hana (01.02.2018)
Sylabus -

1. Matematický popis dynamického systému. Základy Laplaceovy transformace.

2. Vnější popisy dynamických lineárních t-invariantních systémů.

3. Analýza spojitých dynamických systémů. Analýza časových odezev dynamických systémů.

4. Vnitřní stavový popis dynamických lineárních systémů.

5. Stabilita systému. Metody vyšetřování stability.

6. Algebra blokových diagramů, výpočty přenosů, zpětnovazební zapojení. Regulační obvod.

7. Základní typy spojitých regulátorů, jejich statické a dynamické charakteristiky. Stabilita RO.

8. Kritéria kvality regulace v časové oblasti.

9. Empirické metody syntézy regulačních obvodů.

10. Optimální nastavení konstant PID regulátoru pomocí integrálních metod a metody optimálního modulu.

11. Návrh stavového regulátoru. Řiditelnost, pozorovatelnost.

12. Popis dynamických systémů s diskrétním časem. Z-transformace, vzorkování.

13. Diskrétní regulační obvod. Návrh diskrétního regulátoru.

14. PSD regulátory.

Poslední úprava: Soušková Hana (06.08.2018)
Studijní prerekvizity - angličtina

Algorithms and Programming, Mathematics I, Measuring and Control Engineering

Poslední úprava: Soušková Hana (01.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Assessment: Two individual projects

Exam: Written test I: 0-20 points

Written test II: 0-80 points

Poslední úprava: Soušková Hana (01.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1.5 42
5 / 5 126 / 140