Diploma Thesis - S963008
Anglický název: Diploma Thesis
Zajišťuje: Pedagogické oddělení (963)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:30
E-Kredity: letní s.:30
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/30, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Garant: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D.
Jeníček Pavel prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AM963001
Termíny zkoušek   Rozvrh