Ekonomická čeština pro cizince A - V501001
Anglický název: x
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Termíny zkoušek   
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (03.09.2021)

Absolvování kurzu umožní studentovi, jehož mateřským jazykem není čeština, snadnější práci s odborným ekonomickým a matematickým textem, orientaci v odborném vyjadřování a sníží jazykovou bariéru při komunikaci u zkoušek z odborných předmětů.

Sylabus
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (03.09.2021)

1. Úvod do kurzu, cíle, diagnostický test.

2. Diagnostický test – zpětná vazba, stanovení silných a slabých stránek.

3. Konsolidace učiva B1/B2 deklinace, konjugace.

4. Matematický text - názvosloví.

5. Ekonomický text – Podniky. Duálové skloňování.

6. Ekonomický text – Ekonomika podniku. Definice termínů, souvislosti.

7. Ekonomický text. Doplňování odvozených slov, pády.

8. Matematické názvosloví vyšší matematiky a operace. Časy v češtině; vidy.

9. Matematické názvosloví a terminologie. Deklinace číslovek, všechen, některý, žádný. Kvantifikátory.

10. Ekonomické názvosloví – Náklady, vyjadřování veličin a ekonomické funkce.

11. Ekonomický text. Slovesné předpony – procvičení.

12. Ekonomická část – zisk (lexikum, výklad). Skloňování číslovek.

13. Matematické příklady, čtení vztahů. Deklinace číslovek. Slovesné prefixy.

14. Opakování, závěrečný test.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (03.09.2021)

Aktivní účast.

Závěrečný test.