Základy fotografie - V832006
Anglický název: Photography Basics
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 16 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Havlík Jan RNDr. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Cílem předmětu je po teoretické i praktické stránce naučit studenty základům fotografie a nadchnout je pro vnímání vědy pohledem fotografa. Předmět je veden seminářovou formou. Pod vedením významných českých fotografů vědy si studenti osvojí základy ovládání fotoaparátu, kompozice, běžných fotografických technik a postprodukce. Součástí předmětu jsou také domácí fotografické práce studentů v návaznosti na probírané téma a jejich společný kritický rozbor ve výuce. Povinnou součástí kurzu je účast ve fotosoutěži VŠCHT Praha.
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (27.08.2021)
Výstupy studia předmětu

Absolvent předmětu se bude orientovat v základech fotografie a to prakticky i teoreticky, včetně základních postprodukčních úprav. Dále bude umět pořizovat kvalitní fotografie v přirozeném osvětlení v exteriérech i interiérech, rozpoznat běžné nedostatky fotografií a vědět jak se jim vyvarovat, orientovat se v terminologii a běžném fotografickém vybavení.

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (27.08.2021)
Literatura

Bude aktualizována podle požadavků lektorů.

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (27.08.2021)
Studijní opory -

Elektronické materiály, prezentace, internetové odkazy.

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (27.08.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

povinná docházka a svědomité plnění praktických úkolů

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (27.08.2021)
Sylabus -

VĚDECKÁ FOTOGRAFIE I

Jednotlivé lekce mají rozsah 4 vyučovacích hodin.

1. Úvod

podmínky kurzu, hodnocení, seznámení s výukou, prezentace lektorů, úvod do dějin fotografie

2. Základy digitální fotografie I.

A) Základy digitální fotografie: rychlost závěrky, clonové číslo, ISO citlivost, vyvážení bílé (teoretická prezentace)

B) Ovládání fotoaparátu v praxi

C) Úkol:

1 fotografie pořízená na principu maximální hloubky ostrosti 1 fotografie pořízená na principu minimální hloubky ostrosti 1 fotografie pořízená na principu dynamické neostrosti

1 fotografie pořízená na principu “zmrazeného pohybu” (“Action shot”)

3. Základy digitální fotografie II.

A) Práce se světlem stálým a zábleskovým (teoretická prezentace)

B) Práce se světlem stálým a zábleskovým v praxi

C) Úkol: “Projekt vejce” – 4 fotografie, čtyři různé přístupy k jednomu zvolenému objektu snímku

4. Zátiší

A) Zátiší jako informativní obraz, nebo jako prostředek sebevýrazu (teoretická prezentace)

B) Skladba fotografického obrazu, skladebné postupy a principy, strategie budování obrazu v rámci fotografického zobrazovacího řetězce

C) Úkol: “Linie a tóny v zátiší” – 4 fotografie postavené na základních skladebných principech: princip rytmu, princip kontrastu, výrazná lineární skladba, výrazná skladba tonální

5. Portétní fotografie

A) Osobnosti fotografického portrétu a portréty významných osobností

B) Principy světelné konstrukce v portrétní fotografii: Světlo ploché, plastické a dělené. Světlo úzké a světlo široké – teorie a praxe.

C) Úkol: Portrétní medailon – 4 fotografie

6. Dokumentární a reportážní fotografie: Jazyk a obraz: živá fotografie

A) Dokumentární a reportážní fotografie (teoretická prezentace)

B) Principy živé fotografie v praxi

C) Úkol: Neopakovatelná událost – 7 fotografií

Student si vybere jakoukoliv událost/akci, ke které má nějaký vztah a pokusí se fotografickou cestou, tedy obrazově tuto událost převyprávět tak, aby série fotografií vytvářela ucelený

a smysluplný příběh.

7. Postprodukce obrazu

A) Postprodukční procesy (teoretická prezentace)

B) Postprodukční procesy v praxi (nutné mít nainstalovaný Adobe Photoshop)

C) Úkol: Postprodukce fotografií z předešlých cvičení

8. Závěrečná prezentace úkolů formou "Pecha-Kucha" prezentace

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (27.08.2021)
Vstupní požadavky

zájem o kvalitní propagaci vědy a výzkumu, vlastní fotoaparát (Předpokládá se vlastní fotografické vybavení. Není však nezbytné disponovat profesionální technikou. Vlastnictví DSLR je výhodou, ale jakýkoliv fotoaparát nebo mobil umožňující manuální nastavení clony a délky expozice je zcela dostačující.)

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (27.08.2021)
Studijní prerekvizity -

Žádné.

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (27.08.2021)