Němčina pro inženýry II - V834041
Anglický název: German for Engineers II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Gebeltová Ivana Mgr.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)
Cílem předmětu je rozvíjet komunikační dovednosti se zvláštním důrazem na specifika odborného jazyka. Tematické oblasti zahrnují potraviny, léčiva, materiály, restaurování
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Studenti budou umět:

  • využít odpovídající lexikální, gramatické a stylistické prostředky
  • vyhodnotit informace získané písemnou a ústní formou a reagovat na ně jak ústně, tak písemně
  • popsat proces, okomentovat grafické znázornění dat
  • prezentovat odborné téma vztahující se ke studovanému oboru

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Z: Materiály vypracované Katedrou jazyků ( webová stránka katedry )

D: Dreyer,Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik,Verlag für Deutsch,Ismaning,1996, 3885327171

D: Hering A.,Matussek M.,Perlmann-Balme M.,Deutsch als Fremdsprache,Übungsgrammatik für die Mittelstufe,Hueber Verlag,Ismaning,2009, 9783190116577

D: Bäurle W.,Fröchtenicht E.,Prisma Chemie 7-10, Ernst Klett Verlag,Stuttgart,2006, 9783120685609

D: Nuscher N.,Theophel E.,Prisma Chemie 1 Arbeitsblätter,Ernst Klett Verlag,Stuttgart,2004, 9783120685029

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

1. Opakování gramatiky, úvod do tématu Lebensmittel.

2. Gesunde Ernährungsweise, opakování trpného rodu.

3. Konservierungsstoffe und ihre Geschichte, práce s odbornou slovní zásobou.

4. Příčestí v němčině (minulé, přítomné, příčestí přítomné s zu), rozvitý přívlastek.

5. 1. test, prezentace studentů.

6. Prezentace studentů.

7. Prezentace studentů.

8. Úvod do tématu Energieträger, Quiz: Kentnisse über Energieherstellung und Energieverbrauch.

9. Verarbeitung des Erdöls, Erdölprodukte, Video: Erdöl im Haushalt.

10. Opakování skloňování adjektiv, opakování závislého infinitivu a věty s ním.

11.Větné kostrukce (dass, damit, ohne dass, statt dass), jejich zkracování a použití v odborném textu.

12.Erneuerbare Energiequellen, práce s odbornou slovní zásobou.

13.Video: Löwenzahn - Gold aus Mist (Herrstellung von Biogas).

14.2. test, prezentace studentů, shrnutí a opakování látky ke zkoušce.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Znalost na úrovni Němčina - pokročilí I.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.07.2019)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.