Laboratoř fyzikální chemie II - Z403012
Anglický název: Physical Chemistry: Laboratory II
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Je záměnnost pro: AB403006, N403012
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Literatura
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (21.02.2007)

Šobr Josef, Návody pro laboratorní cvičení z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2001.

Sylabus -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (21.02.2007)

1. Parciální molární objemy ve dvousložkovém systému.

2. Měření elektromotorických napětí (stanovení aktivitního koeficientu).

3. Vodivost elektrolytů.

4. Kinetika chemických reakcí II.řádu.

5. Určení aktivační energie reakcí I. a II. řádu.