PředmětyPředměty(verze: 902)
Vyučované předměty, akademický rok 2020/2021
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedra
detail AB105003 Fundamentals of Chemical Technologies zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 105
detail AM105004 Engineering Thermodynamics zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 105
detail AM105005 Membrane Processes letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 105
detail AM105008 Inorganic Technology letní letní s.:3/0, Zk [HT] 105
detail AM105016 Process Design letní letní s.:3/1, Z+Zk [HT] 105
detail AM105020 Valorisation, Commercialisation and Entrepreneurship letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 105
detail AM105021 Individual Project 2 letní letní s.:0/10, KZ [HT] 105
detail AM105022 Applied Reaction Kinetics letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 105
detail AP105001 Electrochemical Engineering oba 3/0, Jiné [HT] 105
detail AP105002 Reactivity and Structure Characteristics of Solid Materials oba 3/0, Jiné [HT] 105
detail AP105003 Electrochemical Experimental Techniques oba 3/0, Jiné [HT] 105
detail AP105004 Theory and Technology of Pigments and Powder Materials Production oba 3/0, Jiné [HT] 105
detail AP105005 The Selected Experimental Methods in the Research of Powder Materials oba 3/0, Jiné [HT] 105
detail AP105006 Agrochemical Analyses oba 3/0, Jiné [HT] 105
detail AP105007 Principles of Electrochemical Methods oba 3/0, Jiné [HT] 105
detail AP105008 Spectroscopic Characterization of Heterogeneous Catalysts oba 3/0, Jiné [HT] 105
detail AP105009 Design of Chemical and Separation Processes oba 2/1, Jiné [HT] 105
detail AP105010 Phase and Chemical Equilibrium in Chemical Technology oba 3/0, Jiné [HT] 105
detail AP105011 Experimental Techniques in Electrochemistry, Photoelectrochemistry and Photocatalysis oba 3/0, Jiné [HT] 105
detail AP105012 Inorganic Technology for PhD Students oba 3/0, Jiné [HT] 105
detail B105001 Aplikované chemické procesy letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 105
detail B105002 Elektrochemické procesy zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 105
detail B105003 Úvod do chemických technologií oba 2/0, Zk [HT] 105
detail B105004 Výroba a skladování vodíku letní letní s.:2/0, Zk [HT] 105
detail B105007 Základy anorganické technologie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 105
detail D105001 Teoretické základy anorganických technologií zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 105
detail D105004 Elektrochemické inženýrství zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 105
detail D105006 Reaktivita a strukturní charakteristiky pevných látek zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 105
detail D105008 Měřící techniky v elektrochemii zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 105
detail D105009 Teorie a technologie výroby pigmentů a práškových materiálů zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 105
detail D105010 Vybrané experimentální metody ve výzkumu práškových látek letní letní s.:0/0, Jiné [HT] 105
detail D105013 Agrochemické rozbory zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 105
detail D105014 Experitmentální techniky v elektrochemii zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 105
detail D105016 Zeolity a mikroporézní anorganické materiály: Syntéza, struktura, charakterizace, vlas zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 105
detail D105017 Teoretické základy elektrochemických technik zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 105
detail D105018 Spektroskopická charakterizace heterogenních katalyzátorů zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 105
detail D105027 Aktivní centra od atomů po klastry v nanoporézních matricích a jejich aplikace oba 2/0, Jiné [HT] 105
detail M105001 Základy počítačových simulací zimní zimní s.:1/3, Z+Zk [HT] 105
detail M105002 Elektrochemické inženýrství zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 105
detail M105003 Aplikovaná chemická kinetika letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 105
detail M105004 Inženýrská termodynamika zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 105
detail M105005 Membránové procesy zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 105
detail M105006 Procesy v heterogenních soustavách zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 105
detail M105007 Reaktivita a struktura povrchu pevných látek zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 105
detail M105008 Anorganická technologie letní letní s.:3/0, Zk [HT] 105
detail M105009 Laboratoř specializace - vodíkové a membránové technologie zimní zimní s.:0/10, KZ [HT] 105
detail M105010 Elektrochemická technologie letní letní s.:2/0, Zk [HT] 105
detail M105011 Syntéza a charakterizace membránových materiálů zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 105
detail M105012 Teoretické základy elektrochemie oba 2/1, Z+Zk [HT] 105
detail M105013 Vodíkové a membránové technologie letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 105
detail M105014 Laboratoř specializace - základní a speciální anorganické technologie zimní zimní s.:0/10, KZ [HT] 105
detail M105015 Trvale udržitelný technologický rozvoj a obnovitelné zdroje energie letní letní s.:2/1, Zk [HT] 105
detail M105016 Navrhování procesů zimní zimní s.:3/1, Z+Zk [HT] 105
detail M105017 Experimentální techniky v elektrochemii zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 105
detail M105018 Komplexní zpracování nerostných surovin zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 105
detail M105019 Termodynamika vodných roztoků letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 105
detail N105001 Aplikované chemické procesy letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 105
detail N105002 Elektrochemické procesy zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 105
detail N105004 Úvod do chemických technologií oba 2/0, Zk [HT] 105
detail N105006 Základy anorganické technologie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 105
detail N105008 Aplikovaná reakční kinetika zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 105
detail N105009 Experimentální techniky v elektrochemii zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 105
detail N105013 Membránové procesy zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 105
detail N105014 Procesy v heterogenních soustavách zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 105
detail N105015 Reaktivita a struktura povrchu pevných látek zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 105
detail N105017 Technologie a aplikace průmyslových hnojiv zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 105
detail N105020 Anorganická technologie letní letní s.:3/0, Zk [HT] 105
detail N105023 Laboratorní projekt II zimní zimní s.:0/12, KZ [HT] 105
detail N105027 Výroba a skladování vodíku letní letní s.:2/0, Zk [HT] 105
detail N105028 Základy membránových a vodíkových procesů zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 105
detail N105029 Laboratoř vodíkových a membránových technologií zimní zimní s.:0/6, KZ [HT] 105
detail N105031 Termodynamické výpočty zimní zimní s.:0/2, KZ [HT] 105
detail P105001 Elektrochemické inženýrství oba 3/0, Jiné [HT] 105
detail P105002 Reaktivita a strukturní charakteristiky pevných látek oba 3/0, Jiné [HT] 105
detail P105003 Měřící techniky v elektrochemii oba 3/0, Jiné [HT] 105
detail P105004 Teorie a technologie výroby pigmentů a práškových materiálů oba 3/0, Jiné [HT] 105
detail P105005 Vybrané experimentální metody ve výzkumu práškových látek oba 3/0, Jiné [HT] 105
detail P105006 Agrochemické rozbory oba 3/0, Jiné [HT] 105
detail P105007 Teoretické základy elektrochemických technik oba 3/0, Jiné [HT] 105
detail P105008 Spektroskopická charakterizace heterogenních katalyzátorů oba 3/0, Jiné [HT] 105
detail P105009 Navrhování chemických a separačních procesů oba 2/1, Jiné [HT] 105
detail P105010 Fázové a chemické rovnováhy v chemické technologii oba 3/0, Jiné [HT] 105
detail P105011 Experimentální techniky v elektrochemii, fotoelektrochemi a fotokatalýze oba 3/0, Jiné [HT] 105
detail P105012 Anorganická technologie pro doktorandy oba 3/0, Jiné [HT] 105
detail S105001 Applied Chemical Processes letní letní s.:2/0, Zk [HT] 105
detail S105004 Fundamentals of Chemical Technologies zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 105
detail S105008 Applied Reaction Kinetics letní letní s.:2/2, Z+Zk [HT] 105
detail S105010 Valorisation, Commercialisation and Entrepreneurship letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 105
detail S105011 Engineering Thermodynamics zimní zimní s.:3/2, Zk [HT] 105
detail S105013 Membrane Processes letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 105
detail S111019 Process Design oba 3/1, Z+Zk [HT] 105
 
VŠCHT Praha