Filtr:
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedra
detail AB320001 Biochemistry I zimní zimní s.:3/1, Z+Zk [HT] 320
detail AB320002 Biochemistry II oba 2/0, Zk [HT] 320
detail AB320003 Biology I oba 2/0, Zk [HT] 320
detail AB320004 Biology: Laboratory letní letní s.:0/2, KZ [HT] 320
detail AB320005 Laboratory of biochemistry oba 0/4, KZ [HT] 320
detail AB320006 Bioanalytical Methods zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 320
detail AB320007 Microbiology letní letní s.:3/0, Zk [HT] 320
detail AB320009 Microbiology: Laboratory letní letní s.:0/5, KZ [HT] 320
detail AB320015 Molecular genetics and DNA analysis zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 320
detail AM320010 Enzymology zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 320
detail AM320017 Genetic Engineering zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 320
detail AM320027 Food Microbiology letní letní s.:2/0, Zk [HT] 320
detail AM320028 Laboratory of Food Microbiology zimní zimní s.:0/3, KZ [HT] 320
detail AM320045 Environmental Microbiology zimní zimní s.:2/1, Zk [HT] 320
detail AP320001 General Microbiology oba 3/0, Jiné [HT] 320
detail AP320002 Molecular Mechanisms of Bacteria-Host Interactions oba 3/0, Jiné [HT] 320
detail AP320003 Microbial Ecology oba 3/0, Jiné [HT] 320
detail AP320004 Special Enzymology oba 3/0, Jiné [HT] 320
detail AP320005 Biophysical chemistry oba 3/0, Jiné [HT] 320
detail AP320006 Imunochemistry oba 3/0, Jiné [HT] 320
detail AP320007 Advanced imaging techniques oba 3/0, Jiné [HT] 320
detail AP320008 Research Trends in Biochemistry and Microbiology letní letní s.:3/0, Jiné [HT] 320
detail AP320009 Biochemical Methods oba 3/0, Jiné [HT] 320
detail AP320010 Food Microbiology letní letní s.:3/0, Jiné [HT] 320
detail AP320011 Experimental techniques of structural biology oba 3/0, Jiné [HT] 320
detail AP320012 Virology oba 3/0, Jiné [HT] 320
detail AP320013 Industrial Microbiology oba 3/0, Jiné [HT] 320
detail AP320014 Clinical Microbiology oba 3/0, Jiné [HT] 320
detail AP320017 Technology Transfer and Intellectual Property Protection letní letní s.:0/0, Jiné [HT] 320
detail AP320018 Seminar in Biochemistry and Microbiology letní letní s.:3/0, Jiné [HT] 320
detail B320001 Biochemie I oba 3/1, Z+Zk [HT] 320
detail B320002 Biochemie II oba 2/0, Zk [HT] 320
detail B320003 Biologie I oba 2/0, Zk [HT] 320
detail B320004 Laboratoř biologie letní letní s.:0/2, KZ [HT] 320
detail B320005 Laboratoř biochemie oba 0/4, KZ [HT] 320
detail B320006 Bioanalytické metody letní letní s.:2/0, Zk [HT] 320
detail B320007 Mikrobiologie oba 3/0, Zk [HT] 320
detail B320008 Laboratoř programu Bioinformatika II zimní zimní s.:0/2, KZ [HT] 320
detail B320009 Laboratoř mikrobiologie letní letní s.:0/5, KZ [HT] 320
detail B320010 Izolace a charakterizace biomakromolekul zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 320
detail B320012 Trestní právo pro forenzní analýzu letní letní s.:2/0, Zk [HT] 320
detail B320013 Mikroskopie a mikroanalýza ve forenzních vědách zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 320
detail B320015 Molekulová genetika a analýza DNA zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 320
detail B320016 Základy fyziologie člověka letní letní s.:2/0, Zk [HT] 320
detail B320017 Soudní lékařství letní letní s.:2/0, Zk [HT] 320
detail B320018 Bioterorismus letní letní s.:1/0, Zk [HT] 320
detail B320019 Laboratoř analýzy biologických materiálů zimní zimní s.:0/2, KZ [HT] 320
detail D320001 Biochemie zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 320
detail D320002 Biochemické metody oba 0/0, Jiné [HT] 320
detail D320003 Enzymologie letní letní s.:0/0, Jiné [HT] 320
detail D320005 Obecná mikrobiologie oba 0/0, Jiné [HT] 320
detail D320007 Potravinářská mikrobiologie oba 0/0, Jiné [HT] 320
detail D320011 Mikrobiální ekologie oba 0/0, Jiné [HT] 320
detail D320016 Biofyzikální chemie zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 320
detail D320027 Imunologie a imunochemie letní letní s.:0/0, Jiné [HT] 320
detail D320056 Průmyslová mikrobiologie a buněčné inženýrství oba 0/0, Jiné [HT] 320
detail D320057 Základy virologie oba 0/0, Jiné [HT] 320
detail D320058 Hygienicko-klinická mikrobiologie zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 320
detail D320059 Klinická biochemie letní letní s.:0/0, Jiné [HT] 320
detail D320060 Molekulové modelování a bioinformatika zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 320
detail D320063 Management procesu technology transfer v akademické sféře letní letní s.:0/0, Jiné [HT] 320
detail D320065 Molekulární podstata interakcí bakterií s hostiteli oba 0/0, Jiné [HT] 320
detail M320001 Biofyzikální chemie oba 2/1, Zk [HT] 320
detail M320002 Analytická chemie v biochemii zimní zimní s.:0/2, KZ [HT] 320
detail M320003 Hematologie a imunologie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 320
detail M320004 Základy imunochemie a laboratoř imunochemie zimní zimní s.:0/4, KZ [HT] 320
detail M320005 Koncepce laboratorních a diagnostických vyšetření zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 320
detail M320006 Stanovení analytů v medicíně letní letní s.:2/0, Zk [HT] 320
detail M320007 Patobiochemie II letní letní s.:2/0, Zk [HT] 320
detail M320008 Patobiochemie I zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 320
detail M320009 Laboratorní projekt I zimní zimní s.:0/6, KZ [HT] 320
detail M320010 Enzymologie oba 2/1, Z+Zk [HT] 320
detail M320011 Biochemie a fyziologie rostlin letní letní s.:3/0, Zk [HT] 320
detail M320013 Laboratorní projekt II letní letní s.:0/8, KZ [HT] 320
detail M320014 Laboratorní projekt III zimní zimní s.:0/15, KZ [HT] 320
detail M320015 Databáze a počítačové nástroje v biochemickém výzkumu letní letní s.:0/2, KZ [HT] 320
detail M320016 Mikrobiologie životního prostředí zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 320
detail M320017 Genové inženýrství oba 2/0, Zk [HT] 320
detail M320018 Hygienicko-klinická mikrobiologie oba 2/0, Zk [HT] 320
detail M320019 Biochemie mikroorganismů letní letní s.:2/0, Zk [HT] 320
detail M320020 Syntetická biologie a geneticky modifikované organismy letní letní s.:3/0, Zk [HT] 320
detail M320021 Bioléčiva zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 320
detail M320022 Seminář strukturní bioinformatiky zimní zimní s.:0/2, KZ [HT] 320
detail M320023 Moderní instrumentální metody strukturní biologie zimní zimní s.:0/3, KZ [HT] 320
detail M320025 Prezentace odborného projektu oba 0/3, Z [HT] 320
detail M320026 Buňka jako stroj zimní zimní s.:3/0, Z [HT] 320
detail M320027 Potravinářská mikrobiologie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 320
detail M320028 Laboratoř potravinářské mikrobiologie zimní zimní s.:0/3, KZ [HT] 320
detail M320029 Klinická laboratorní diagnostika zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 320
detail M320030 Nové trendy klinického výzkumu a vývoje léčiv oba 2/0, Zk [HT] 320
detail M320032 Farmaceutická mikrobiologie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 320
detail M320033 Praktický seminář z hygienicko-klinické mikrobiologie zimní zimní s.:1/1, KZ [HT] 320
detail M320034 Forenzní genetika zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 320
detail M320035 Základy patologie člověka zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 320
detail M320037 Bioetika zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 320
detail M320038 Organizace zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 320
detail M320039 Bioanalytická laboratoř I zimní zimní s.:0/6, KZ [HT] 320
detail M320040 Bioanalytická laboratoř II letní letní s.:0/9, KZ [HT] 320
detail M320041 Bioanalytická laboratoř III zimní zimní s.:0/12, KZ [HT] 320
detail M320043 Molekulové modelování zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 320
detail M320044 Potravinářská biochemie letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 320
detail M320048 Laboratoř klinické biochemie, hematologie a transfuzního lékařství oba 0/5, KZ [HT] 320
detail M320049 Laboratoř lékařské mikrobiologie, imunologie a alergologie letní letní s.:0/5, KZ [HT] 320
detail M320050 Laboratoř histologie, molekulární biologie a genetiky oba 0/5, KZ [HT] 320
detail M320051 Ochrana veřejného zdraví oba 0/3, KZ [HT] 320
detail M320052 Eukaryotní mikrobiologie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 320
detail M320053 Virologie letní letní s.:2/0, Zk [HT] 320
detail M320054 Živočišné buněčné kultury a jejich využití letní letní s.:2/0, Zk [HT] 320
detail M320055 Laboratoř biochemických metod a genového inženýrství zimní zimní s.:0/5, KZ [HT] 320
detail M320078 Vyhodnocení dat ve statistickém balíku R oba 0/15, Z [HS] 320
detail N320002 Biochemie II oba 2/0, Zk [HT] 320
detail N320006 Bioanalytické metody letní letní s.:2/0, Zk [HT] 320
detail N320009 Mikrobiologie oba 3/0, Zk [HT] 320
detail N320013 Laboratoř mikrobiologie zimní zimní s.:0/5, KZ [HT] 320
detail N320014 Laboratoř biochemie letní letní s.:0/6, KZ [HT] 320
detail N320081 Molekulová genetika a analýza DNA zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 320
detail N320083 Soudní lékařství letní letní s.:2/0, Zk [HT] 320
detail N320085 Laboratoř analýzy biologických materiálů zimní zimní s.:0/2, KZ [HT] 320
detail P320001 Obecná mikrobiologie oba 3/0, Jiné [HT] 320
detail P320002 Molekulární podstata interakcí bakterií s hostiteli oba 3/0, Jiné [HT] 320
detail P320003 Mikrobiální ekologie oba 3/0, Jiné [HT] 320
detail P320004 Speciální enzymologie oba 3/0, Jiné [HT] 320
detail P320005 Biofyzikální chemie oba 3/0, Jiné [HT] 320
detail P320006 Imunochemie oba 3/0, Jiné [HT] 320
detail P320007 Pokročilé zobrazovací techniky oba 3/0, Jiné [HT] 320
detail P320008 Trendy v biochemickém a mikrobiologickém výzkumu oba 3/0, Jiné [HT] 320
detail P320009 Biochemické metody oba 3/0, Jiné [HT] 320
detail P320010 Potravinářská mikrobiologie oba 3/0, Jiné [HT] 320
detail P320011 Experimentální techniky strukturní biologie oba 3/0, Jiné [HT] 320
detail P320012 Virologie oba 3/0, Jiné [HT] 320
detail P320013 Průmyslová mikrobiologie oba 3/0, Jiné [HT] 320
detail P320014 Klinická mikrobiologie oba 3/0, Jiné [HT] 320
detail P320016 Mikrobiologie v památkové péči zimní zimní s.:2/0, Jiné [HT] 320
detail P320017 Trasfer technologií a ochrana duševního vlastnictví letní letní s.:0/0, Jiné [HT] 320
detail P320018 Odborný seminář z biochemie a mikrobiologie letní letní s.:3/0, Jiné [HT] 320
detail S320001 Biochemistry I zimní zimní s.:3/1, Z+Zk [HT] 320
detail S320002 Biochemistry II oba 2/0, Zk [HT] 320
detail S320003 Advanced Biochemistry zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 320
detail S320006 Industrial and Food Microbiology letní letní s.:3/0, Zk [HT] 320
detail S320008A Industrial and Food Microbiology: Laboratory letní letní s.:0/5, KZ [HT] 320
detail S320009 Microbiology letní letní s.:3/0, Zk [HT] 320
detail S320009A Microbiology zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 320
detail S320013 Microbiology: Laboratory zimní zimní s.:0/5, KZ [HT] 320
detail S320014 Biochemistry: Laboratory letní letní s.:0/6, KZ [HT] 320
detail S320018 Isolation and Analysis of Biomacromolecules zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 320