PředmětyPředměty(verze: 901)
Vyučované předměty, akademický rok 2020/2021
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedra
detail AB323001 Food Chemistry oba 3/1 Z+Zk [HT] 323
detail AB323002 Analysis of Food and Natural Products: Laboratory zimní zimní s.:0/5 KZ [HT] 323
detail AB323011 Human Nutrition and Nutritional Policy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 323
detail AM323001 Chemical Food Safety letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 323
detail AM323004 Reaction Mechanisms in Food Chemistry zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 323
detail AM323010 Isolation and Separation Methods zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 323
detail AM323015 Special Food Analysis zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 323
detail AM323016 Analysis of Bioactive Compounds letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 323
detail AM323019 Control of Food Raw Materials and Commodities: Laboratory letní letní s.:0/6 KZ [HT] 323
detail AP323001 Gas Chromatography in Analysis of Foods and Natural Products oba 3/0 Jiné [HT] 323
detail AP323002 Liquid chromatography in Analysis of Foods and Natural Products letní letní s.:3/0 Jiné [HT] 323
detail AP323003 Development and Optimisation of Procedures in Analytical Laboratory oba 3/0 Jiné [HT] 323
detail AP323004 Special sensory analysis letní letní s.:3/0 Jiné [HT] 323
detail AP323005 Trace element analysis of biological samples letní letní s.:3/0 Jiné [HT] 323
detail AP323006 Strategies of processing of chromatographic and mass spectrometric data zimní zimní s.:3/0 Jiné [HT] 323
detail AP323007 Chemical and biochemical changes in food and natural products zimní zimní s.:3/0 Jiné [HT] 323
detail AP323008 Recent trends in isolation and separation methods zimní zimní s.:3/0 Jiné [HT] 323
detail AP323010 Special analysis of food and natural products zimní zimní s.:3/0 Jiné [HT] 323
detail AP323011 Nutrition and Health: Risks and benefits oba 3/0 Jiné [HT] 323
detail AP323012 Implementation of analytical methods in crisis situations oba 3/0 Jiné [HT] 323
detail B323001 Chemie potravin letní letní s.:3/1 Z+Zk [HT] 323
detail B323003 Senzorická analýza letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 323
detail B323004 Úvod do potravinářské legislativy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 323
detail B323005 Potravinářské zbožíznalství letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 323
detail B323007 Zdravotní nezávadnost potravin oba 2/1 Z+Zk [HT] 323
detail B323011 Výživa a výživová politika zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 323
detail D323001 Reakční mechanismy v chemii potravin oba 0/0 Jiné [HT] 323
detail D323002 Chemická nezávadnost potravin oba 0/0 Jiné [HT] 323
detail D323005 Základy výživy a výživová politika oba 0/0 Jiné [HT] 323
detail D323006 Plynová chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů oba 0/0 Jiné [HT] 323
detail D323008 Počítačové zpracování obrazu v analýze potravin zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT] 323
detail D323011 Izolační a separační metody oba 0/0 Jiné [HT] 323
detail D323014 Toxikologie potravin oba 0/0 Jiné [HT] 323
detail D323016 Kapalinová chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů letní letní s.:0/0 Jiné [HT] 323
detail D323020 Vývoj a optimalizace postupů v analytické laboratoři oba 0/0 Jiné [HT] 323
detail D323026 Interpretace chromatografických a spektrometrických dat oba 0/0 Jiné [HT] 323
detail D323027 Speciální analýza potravin oba 0/0 Jiné [HT] 323
detail D323028 Speciální senzorická analýza oba 0/0 Jiné [HT] 323
detail D323029 Analýza stopových prvků v biologických materiálech oba 0/0 Jiné [HT] 323
detail D323030 Chemie potravin a přírodních produktů oba 0/0 Jiné [HT] 323
detail D323031 Analýza potravin, přírodních produktů a složek prostředí oba 0/0 Jiné [HT] 323
detail D323033 Nutraceutika a funkční potraviny zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT] 323
detail M323001 Chemická bezpečnost potravin zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 323
detail M323002 Dietologie letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 323
detail M323003 Laboratoř chemické bezpečnosti potravin letní letní s.:0/6 KZ [HT] 323
detail M323004 Reakční mechanismy v chemii potravin zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 323
detail M323005 Laboratoř reakčních mechanismů v chemii potravin letní letní s.:0/6 KZ [HT] 323
detail M323006 Chemometrie zimní zimní s.:1/2 Z+Zk [HT] 323
detail M323007 Technologie přípravy stravy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 323
detail M323008 Fyziologie a pathofyziologie lidské výživy zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 323
detail M323009 Toxikologie potravin zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 323
detail M323010 Izolační a separační metody zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 323
detail M323011 Laboratorní projekt I zimní zimní s.:0/6 KZ [HT] 323
detail M323012 Laboratorní projekt II zimní zimní s.:0/12 KZ [HT] 323
detail M323013 Jakost v laboratorní a výrobní praxi letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 323
detail M323014 Nutraceutika a funkční potraviny zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 323
detail M323015 Speciální analýza potravin zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 323
detail M323016 Analýza biologicky aktivních látek letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 323
detail M323017 Interpretace chromatografických a hmotnostně-spektrometrických dat zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 323
detail M323018 Chemie potravinových surovin a výrobků zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 323
detail M323019 Laboratoř kontroly potravinářských surovin a výrobků letní letní s.:0/6 KZ [HT] 323
detail M323020 Strategie průkazu falšování potravin a doplňků stravy letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 323
detail M323021 Laboratoř instrumentálních metod v analýze potravin zimní zimní s.:0/6 KZ [HT] 323
detail M323022 Laboratoř chromatografie a hmotnostní spektrometrie letní letní s.:0/5 KZ [HT] 323
detail N323001 Chemie potravin oba 2/2 Z+Zk [HT] 323
detail N323003 Laboratoř analýzy potravin a přírodních produktů oba 0/5 KZ [HT] 323
detail N323004 Senzorická analýza letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 323
detail N323006 Úvod do potravinářské legislativy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 323
detail N323008 Statistické zpracování dat zimní zimní s.:1/2 KZ [HT] 323
detail N323009 Zdravotní nezávadnost potravin zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 323
detail N323010 Analýza potravin v kontrolní praxi letní letní s.:2/0 Zk [HT] 323
detail N323011 Laboratoř analýzy potravin v kontrolní praxi letní letní s.:0/3 KZ [HT] 323
detail N323012 Chemická bezpečnost potravin zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 323
detail N323013 Dietologie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 323
detail N323014 Laboratoř chemické bezpečnosti potravin letní letní s.:0/6 KZ [HT] 323
detail N323015 Reakční mechanismy v chemii potravin zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 323
detail N323016 Laboratoř reakčních mechanismů v chemii potravin letní letní s.:0/6 KZ [HT] 323
detail N323017 Chemometrie zimní zimní s.:1/2 Z+Zk [HT] 323
detail N323018 Technologie přípravy stravy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 323
detail N323021 Fyziologie a pathofyziologie lidské výživy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 323
detail N323022 Toxikologie potravin zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 323
detail N323023 Izolační a separační metody zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 323
detail N323027 Odborný projekt oboru kvalita a bezpečnost potravin zimní zimní s.:0/7 KZ [HT] 323
detail N323028 Laboratoř oboru kvalita a bezpečnost potravin zimní zimní s.:0/13 KZ [HT] 323
detail N323030 Jakost v laboratorní a kontrolní praxi letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 323
detail N323031 Nutraceutika a funkční potraviny zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 323
detail N323034 Speciální analýza potravin zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 323
detail N323035 Analýza potravin a přírodních produktů oba 2/1 Z+Zk [HT] 323
detail N323041 Výživa a výživová politika zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 323
detail N323045 Analýza biologicky aktivních přírodních látek zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 323
detail N323047 Interpretace chromatografických a hmotnostně-spektrometrických dat zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 323
detail N323049 Chemie potravinových surovin a výrobků zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 323
detail N323050 Analytické metody ve forenzní analýze zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 323
detail N323051 Laboratoř kontroly potravinářských surovin a výrobků letní letní s.:0/6 KZ [HT] 323
detail N323052 Strategie průkazu falšování potravin a doplňků stravy letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 323
detail N323053 Laboratoř instrumentálních metod v analýze potravin zimní zimní s.:0/6 KZ [HT] 323
detail P323001 Plynová chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů oba 3/0 Jiné [HT] 323
detail P323002 Kapalinová chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů letní letní s.:3/0 Jiné [HT] 323
detail P323003 Vývoj a optimalizace postupů v analytické laboratoři oba 3/0 Jiné [HT] 323
detail P323004 Speciální senzorická analýza letní letní s.:3/0 Jiné [HT] 323
detail P323005 Analýza stopových prvků v biologických materiálech letní letní s.:3/0 Jiné [HT] 323
detail P323006 Strategie zpracování chromatografických a spektrometrických dat zimní zimní s.:3/0 Jiné [HT] 323
detail P323007 Chemické a biochemické změny v potravinách a přírodních produktech zimní zimní s.:3/0 Jiné [HT] 323
detail P323008 Moderní trendy v izolačních a separačních metodách zimní zimní s.:3/0 Jiné [HT] 323
detail P323010 Speciální analýza potravin a přírodních produktů zimní zimní s.:3/0 Jiné [HT] 323
detail P323011 Výživa a zdraví: rizika a benefity oba 3/0 Jiné [HT] 323
detail P323012 Implementace analytických metod v krizových situacích oba 3/0 Jiné [HT] 323
detail S323001 Food Chemistry oba 3/0 Zk [HT] 323
detail S323002 Chemical Food Safety and Toxicology letní letní s.:3/0 Zk [HT] 323
detail S323003 Food and Natural Products Analysis: Laboratory zimní zimní s.:0/5 KZ [HT] 323
detail S323004 Sensory Analysis letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 323
detail S323005 Food, Nutrition and Health zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 323
detail S323006 Principles of Advanced Analysis of Natural Products and Foods letní letní s.:3/0 Zk [HT] 323
detail S323015 Reaction Mechanisms in Food Chemistry zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 323
detail S323023 Isolation and Separation Methods zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 323
detail S323034 Special Food Analysis zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 323
detail S323035 Food and Natural Products Analysis letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 323
detail S323051 Control of Food Raw Materials and Commodities: Laboratory letní letní s.:0/6 KZ [HT] 323
 
VŠCHT Praha