PředmětyPředměty(verze: 908)
Vyučované předměty, akademický rok 2020/2021
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedra
detail AB403003 Physical Chemistry I zimní zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] 403
detail AM403003 Physical Chemistry of Phase Boundaries zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 403
detail AM403005 Kinetics of Chemical and Photophysical Processes letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 403
detail AM403007 Property estimation methods for chemicals and mixtures letní letní s.:2/0, Z+Zk [HT] 403
detail AM403018 Chemical thermodynamics zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 403
detail AM403030 Structure and Properties of Molecules letní letní s.:3/1, Zk [HT] 403
detail AM403031 Pre-diploma Project I letní letní s.:0/5, KZ [HT] 403
detail AM403034 Advanced Experimental Techniques: Laboratory zimní zimní s.:0/4, KZ [HT] 403
detail AP403001 Molecular Modelling and Simulation letní letní s.:2/1, Jiné [HT] 403
detail AP403002 Statistical Thermodynamics letní letní s.:3/0, Jiné [HT] 403
detail AP403003 Estimation of Physico-chemical Properties from Molecular Structures letní letní s.:2/1, Jiné [HT] 403
detail AP403004 Phase Equilibria letní letní s.:2/1, Jiné [HT] 403
detail AP403005 Advanced methods of molecular dynamics letní letní s.:2/1, Jiné [HT] 403
detail AP403006 Colloid and Surface Chemistry zimní zimní s.:2/1, Jiné [HT] 403
detail AP403007 Transport and Membrane Processes letní letní s.:2/1, Jiné [HT] 403
detail AP403008 Basic Physico-chemical Quantities and their Measurements letní letní s.:2/1, Jiné [HT] 403
detail AP403009 Advanced Fundamentals of Photonics oba 2/1, Jiné [HT] 403
detail AP403010 Chemical Thermodynamics for Oil Treatment zimní zimní s.:2/1, Jiné [HT] 403
detail AP403011 Chemical Kinetics letní letní s.:2/1, Jiné [HT] 403
detail AP403012 Electrochemistry zimní zimní s.:3/0, Jiné [HT] 403
detail AP403013 Physical Chemistry of Polymer Systems oba 2/1, Jiné [HT] 403
detail AP403014 Physical Chemistry for Technology Practice zimní zimní s.:2/1, Jiné [HT] 403
detail AP403015 Statistical treatment of experimental data oba 2/1, Jiné [HT] 403
detail AP403016 Introduction to the Theory of Phase Transitions zimní zimní s.:3/0, Jiné [HT] 403
detail AP403017 Advanced methods for characterization of solids letní letní s.:2/1, Jiné [HT] 403
detail AP403018 Vibrational Spectroscopy oba 2/1, Jiné [HT] 403
detail AP403019 Advanced Quantum Mechanics for Chemists letní letní s.:2/1, Jiné [HT] 403
detail AP403020 Advanced methods of quantum chemistry for experiment oba 3/0, Jiné [HT] 403
detail AP403021 Advanced Quantum Mechanics for chemical physics and sensorics oba 2/1, Jiné [HT] 403
detail AP403022 Modern nanoscopic techniques for molecular investigation oba 2/1, Jiné [HT] 403
detail AP403023 Quantum Computers and Algorithms oba 2/1, Jiné [HT] 403
detail AP403024 State Behaviour and Fundamentals of Thermodynamics oba 0/0, Jiné [HT] 403
detail B403001 Fyzikální chemie A oba 3/2, Z+Zk [HT] 403
detail B403002 Fyzikální chemie B oba 3/2, Z+Zk [HT] 403
detail B403003 Fyzikální chemie I oba 3/2, Z+Zk [HT] 403
detail B403004 Fyzikální chemie II oba 3/2, Z+Zk [HT] 403
detail B403005 Laboratoř fyzikální chemie I oba 0/4, KZ [HT] 403
detail B403007 Teoretické základy chemie oba 2/2, Z [HT] 403
detail B403008 Fyzikálně-chemické veličiny a jejich měření letní letní s.:0/3, KZ [HT] 403
detail B403009 Základy chemicko-inženýrské termodynamiky letní letní s.:1/2, Z+Zk [HT] 403
detail B403012 Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 403
detail B403013 Fyzikální chemie mikrosvěta letní letní s.:3/2, Z+Zk [HT] 403
detail B403016 Základy fyzikální chemie oba 2/1, Z+Zk [HT] 403
detail B403017 Seminář programu chemie zimní zimní s.:1/2, Z+Zk [HT] 403
detail B403018 Fyzikální chemie A + oba 3/2, KZ [HT] 403
detail B403019 Fyzikální chemie B + oba 3/2, Z+Zk [HT] 403
detail D402004 Vibrační spektroskopie zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 403
detail D403001 Statistická termodynamika letní letní s.:0/0, Jiné [HT] 403
detail D403002 Stavové chování a základy termodynamiky oba 0/0, Jiné [HT] 403
detail D403003 Odhad fyzikálně chemických vlastností ze struktury molekuly zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 403
detail D403004 Fázové rovnováhy letní letní s.:0/0, Jiné [HT] 403
detail D403006 Koloidní a povrchová chemie zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 403
detail D403007 Transportní jevy a membránové separační procesy letní letní s.:0/0, Jiné [HT] 403
detail D403008 Základní fyzikálně chemické veličiny a jejich měření letní letní s.:0/0, Jiné [HT] 403
detail D403010 Molekulární modelování a simulace letní letní s.:0/0, Jiné [HT] 403
detail D403011 Chemická termodynamika pro zpracování ropy zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 403
detail D403021 Elektrochemie zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 403
detail D403022 Fyzikální chemie polymerních soustav letní letní s.:0/0, Jiné [HT] 403
detail D403023 Fyzikální chemie pro technologickou praxi oba 0/0, Jiné [HT] 403
detail D403024 Statistické zpracování experimentálních dat zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 403
detail D403025 Úvod do moderní teorie fázových přechodů zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 403
detail D403026 Pokročilé metody charakterizace pevných látek letní letní s.:0/0, Jiné [HT] 403
detail D403027 Úvod do nevratné termodynamiky: teorie a praxe letní letní s.:0/0, Jiné [HT] 403
detail D453011 Pokročilá kvantová mechanika pro chemiky zimní zimní s.:0/0, Jiné [HT] 403
detail M403001 Kvantová chemie zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 403
detail M403002 Statistická termodynamika, molekulové modelování a simulace letní letní s.:3/1, Z+Zk [HT] 403
detail M403003 Fyzikální chemie dějů na fázových rozhraních zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 403
detail M403004 Fyzikálně chemické principy membránových procesů letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 403
detail M403005 Kinetika chemických a fotofyzikálních dějů oba 2/1, Z+Zk [HT] 403
detail M403006 Elektrochemie zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 403
detail M403007 Odhadové metody pro fyzikálně-chemické vlastnosti látek a směsí letní letní s.:2/0, Z+Zk [HT] 403
detail M403008 Stavové chování a termodynamické vlastnosti tekutin zimní zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] 403
detail M403009 Laboratoř speciálních metod fyzikální chemie I zimní zimní s.:0/4, KZ [HT] 403
detail M403010 Fázové rovnováhy a chování heterogenních soustav letní letní s.:3/2, Z+Zk [HT] 403
detail M403011 Fyzikální chemie vodných roztoků zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 403
detail M403012 Chemické rovnováhy zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 403
detail M403013 Semestrální práce - fyzikální chemie I letní letní s.:0/4, KZ [HT] 403
detail M403014 Semestrální práce - fyzikální chemie II zimní zimní s.:0/4, KZ [HT] 403
detail M403015 Laboratoř speciálních metod fyzikální chemie II zimní zimní s.:0/5, KZ [HT] 403
detail M403016 Matematické metody pro fyzikální chemii zimní zimní s.:2/1, Zk [HT] 403
detail M403017 Praktikum z kvantové chemie zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 403
detail M403018 Chemická termodynamika zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 403
detail M403019 Úvod do moderní teorie fázových přechodů zimní zimní s.:3/0, Zk [HT] 403
detail M403020 Kvantová mechanika v chemii: Pokročilý kurz zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 403
detail M403021 Klasické experimenty fyzikální chemie z pohledu počítačových simulací zimní zimní s.:0/3, KZ [HT] 403
detail M403022 Struktura a vlastnosti molekul a nízkodimenzionálních materiálů zimní zimní s.:2/1, Zk [HT] 403
detail N402087 Teoretické základy chemie zimní zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] 403
detail N403002 Fyzikálně-chemické veličiny a jejich měření letní letní s.:0/3, KZ [HT] 403
detail N403007 Teoretická chemie letní letní s.:3/1, Z+Zk [HT] 403
detail N403008 Elektrochemie zimní zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] 403
detail N403011 Fyzikální chemie I zimní zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] 403
detail N403011A Fyzikální chemie I letní letní s.:3/2, Z+Zk [HT] 403
detail N403012 Laboratoř fyzikální chemie II oba 0/3, KZ [HT] 403
detail N403013 Laboratoř fyzikální chemie I letní letní s.:0/4, KZ [HT] 403
detail N403013A Laboratoř fyzikální chemie I zimní zimní s.:0/4, KZ [HT] 403
detail N403014 Fyzikální chemie II oba 3/2, Z+Zk [HT] 403
detail N403017 Počítačová chemie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 403
detail N403036 Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav letní letní s.:2/1, Z+Zk [HT] 403
detail N403040 Fyzikální chemie B letní letní s.:3/2, Z+Zk [HT] 403
detail N403046 Spektroskopické metody zimní zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] 403
detail P403001 Molekulární modelování a simulace letní letní s.:2/1, Jiné [HT] 403
detail P403002 Statistická termodynamika letní letní s.:3/0, Jiné [HT] 403
detail P403003 Odhad fyzikálně chemických vlastností ze struktury molekuly letní letní s.:2/1, Jiné [HT] 403
detail P403004 Fázové rovnováhy letní letní s.:2/1, Jiné [HT] 403
detail P403005 Pokročilé metody molekulové dynamiky letní letní s.:2/1, Jiné [HT] 403
detail P403006 Koloidní a povrchová chemie zimní zimní s.:2/1, Jiné [HT] 403
detail P403007 Transportní a membránové procesy letní letní s.:2/1, Jiné [HT] 403
detail P403008 Základní fyzikálně chemické veličiny a jejich měření letní letní s.:2/1, Jiné [HT] 403
detail P403009 Pokročilé základy fotoniky oba 2/1, Jiné [HT] 403
detail P403010 Chemická termodynamika pro zpracování ropy zimní zimní s.:2/1, Jiné [HT] 403
detail P403011 Chemická kinetika letní letní s.:2/1, Jiné [HT] 403
detail P403012 Elektrochemie zimní zimní s.:3/0, Jiné [HT] 403
detail P403013 Fyzikální chemie polymerních soustav oba 2/1, Jiné [HT] 403
detail P403014 Fyzikální chemie pro technologickou praxi zimní zimní s.:2/1, Jiné [HT] 403
detail P403015 Statistické zpracování experimentálních dat oba 2/1, Jiné [HT] 403
detail P403016 Úvod do moderní teorie fázových přechodů zimní zimní s.:3/0, Jiné [HT] 403
detail P403017 Pokročilé metody charakterizace pevných látek letní letní s.:2/1, Jiné [HT] 403
detail P403018 Vibrační spektroskopie oba 2/1, Jiné [HT] 403
detail P403019 Pokročilá kvantová mechanika pro chemiky letní letní s.:2/1, Jiné [HT] 403
detail P403020 Pokročilé metody kvantové chemie pro interpretaci experimentu oba 3/0, Jiné [HT] 403
detail P403021 Pokročilá kvantová mechanika pro chemickou fyziku a senzoriku oba 2/1, Jiné [HT] 403
detail P403022 Moderní nanoskopické techniky studia molekul oba 2/1, Jiné [HT] 403
detail P403023 Kvantové počítače a algoritmy oba 2/1, Jiné [HT] 403
detail P403024 Stavové chování a základy termodynamiky oba 0/0, Jiné [HT] 403
detail S403011 Physical Chemistry I zimní zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] 403
detail S403012 Physical Chemistry: Laboratory II zimní zimní s.:0/3, KZ [HT] 403
detail S403013 Physical Chemistry: Laboratory I letní letní s.:0/4, KZ [HT] 403
detail S403014 Physical Chemistry II letní letní s.:3/2, Z+Zk [HT] 403
detail S403025 Chemical Equilibria zimní zimní s.:3/2, Zk [HT] 403
detail S403028 Physical Chemistry of Phase Boundaries zimní zimní s.:2/1, Zk [HT] 403
detail S403038 Processing of Physico-Chemical Data zimní zimní s.:2/1, Zk [HT] 403
 
VŠCHT Praha