Mathematical Methods in Engineering - AB445002
Title: Mathematical Methods in Engineering
Guaranteed by: Department of Mathematics, Informatics and Cybernetics (446)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Procházka Aleš prof. Ing. CSc.
Švihlík Jan doc. Ing. Ph.D.
Interchangeability : B445002, N445004, S445004
Is interchangeable with: B445002
Examination dates   
Annotation -
The subject is devoted to the study of algorithmic and programming tools in the MATLAB computational environment and it includes the two-dimensional and three-dimensional object graphics, the use of structured variables and data manipulation. It inludes also the use of symbolic mathematics and block oriented data processing in the SIMULINK environment. A special attention is paid to algorithms of computational methods including solution of linear algebraic equations, data approximation, solution of non-linear equations and solution of differential equations with applications in engineering, data processing, information engineering and biomedical signal processing.
Last update: Kubová Petra (13.08.2019)
Aim of the course -

Students will obtain knowledge in

(i) algorithmic approach to engineering problems, programming and visualization in the MATLAB computational environment,

(ii) the use of symbolic mathematics,

(iii) block oriented data processing in the SIMULINK environment,

(iv) computational processing of selected numerical methods with applications

Last update: Kubová Petra (22.01.2018)
Literature -

R: F. Dušek: Matlab a Simulink, úvod do používání, FChT UPCE, Pardubice 2001

R: J. Novák, I. Pultarová, P. Novák: Základy informatiky - Počítačové modelování v Matlabu, ČVUT Praha 2005, Fakulta stavební

A: R.L. Burden: Numerical Analysis, Brooks / Cole, 2001

A: G. Lindfield, J. Penny: Numerical Methods Using MATLAB, Ellis Horwood, 1995

Last update: Kubová Petra (19.08.2019)
Learning resources -

http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/lectures/SP0_MATLAB_2006EN.pdf

Last update: Kubová Petra (22.01.2018)
Requirements to the exam -

In the frame of computational laboratories it is necessary to evaluate 3 projects including mathematical analysis of methods used and their verification in the MATLAB/Simulink environment. During exam the knowledge of computational metods is verified together with their algorithmic implementation.

Last update: Procházka Aleš (14.02.2018)
Syllabus -

1. Algorithmic tools of computing methods, MATLAB programming environment

2. Numerical and visualisation methods, object graphics, programming tools

3. Data structures, symbolic methods in engineering

4. Modelling and simulation in the Simulink environment, visualization

5. Numerical and symbolical methods of linear algebra, sparse matrices

6. Data processing, linear approximation, the least square method, modelling tools

7. Nonlinear approximation, gradient method, numerical optimization (project1)

8. Algorithmic tools for solution of nonlinear equations, iterative algorithms, symbolic methods

9. Systems of nonlinear equations, symbolic solution (project2)

10. Methods of numerical and symbolic interpolation, differentiation and integration

11. Numerical and symbolical methods of solution of ordinary differential equations, modelling

12. Systems of ODEs, boundary value problems, modelling in Simulink (project3)

13. Remote data processing, MATLAB WWW server

14. Applications

Last update: Kubová Petra (19.08.2019)
Registration requirements -

Mathematics I

Last update: Kubová Petra (22.01.2018)
Course completion requirements -

In the frame of computational laboratories it is necessary to evaluate 3 projects including mathematical analysis of methods used and their verification in the MATLAB/Simulink environment. During exam the knowledge of computational metods is verified together with their algorithmic implementation.

Last update: Procházka Aleš (14.02.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140