SubjectsSubjects(version: 923)
Course, academic year 2022/2023
  
Laboratory of chemistry and technology of inorganic non-metallic materials - B107008
Title: Laboratoř chemie a technologie anorganických nekovových materiálů
Guaranteed by: Department of Glass and Ceramics (107)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/6, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Guarantor: Kolářová Mária Ing. Ph.D.
Class: Specializační laboratoř
Annotation - Czech
Last update: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (14.02.2018)
Laboratorní cvičení zahrnuje přípravu, charakterizaci a testování důležitých vlastností anorganických nekovových materiálů.
Aim of the course - Czech
Last update: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (14.02.2018)

Studenti budou umět:

připravit základní anorganické nekovové materiály

charakterizovat jejich vybrané vlastnosti

Literature - Czech
Last update: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (14.02.2018)

Z: Šašek L. et al.: Laboratorní metody v oboru silikátů, SNTL Praha 1981

D: Hlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL, Praha, 1988

Learning resources - Czech
Last update: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (14.02.2018)

návody k dispozici u vedoucích jednotlivých prací nebo na

http://tresen.vscht.cz/sil/cs/stahnete_si

Syllabus - Czech
Last update: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (14.02.2018)

1. Tavení skla

2. Příprava a vytváření keramiky

3. Termická analýza

4.Studium povrchů materiálů metodou rastrovací elektronové mikroskopie

5. Stanovení velikosti částic

6. Vlastnosti cementu

V druhé polovině semestru studenti pracují na projektu podle pokynů vedoucího bakalářské práce a seznamují se se speciálními laboratorními technikami potřebnými k jejímu řešení

Course completion requirements - Czech
Last update: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (14.02.2018)

Absolvování předepsaných laboratorních prací, odevzdání protokolů z nich, aktivní práce v laboratoři podle pokynů vedoucího práce, zakončená zprávou.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha