SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Textile Conservation - B148017
Title: Konzervování textilu
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Interchangeability : N148031
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
The subject deals with the methods of textile conservation. Also with possibilities of their cleaning and preventive conservation.
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

know methods and technological procedure of textile artefact conservation

Last update: Drábková Klára (25.03.2021)
Literature -

Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford 1998 ISBN 0-7506-2620-8

Landi S.: The Textile Conservators Manual. Butterworth Heineman, Oxford 1992 ISBN 0-7506-3897-4

Last update: Drábková Klára (25.03.2021)
Learning resources -

e-learning

Last update: Drábková Klára (25.03.2021)
Syllabus -

1. Methods of textile conservation

2. Survey of historical textiles

3. Solvent cleaning of historical textiles

4. Wet cleaning

5. Surface-active agents

6. Cleaning by chemical reactions

7. Bleaching

8. Consolidants and adhesives

9. Archeological textiles I

10. Archeological textiles II

11. Metal conservation on textiles I

12. Metal conservation on textiles II

13. Disinfestation and disinfection

14. Storage and display of historical textiles

Last update: Drábková Klára (25.03.2021)
Registration requirements -

none

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen písemnou zkouškou.Pro absolvování zkoušky musí student napsat test alespoň na 50 %.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí (v závažných případech je možná omluva bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu) a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Last update: Drábková Klára (05.06.2024)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha