SubjectsSubjects(version: 922)
Course, academic year 2022/2023
  
Seminar of Semestral Work V-textile - B148026
Title: Seminář semestrální práce V - textil
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:1
E-Credits: winter s.:1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Guarantor: Bureš Víchová Jana Bc. DiS.
Interchangeability : N700014
Annotation -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
The target of this subject is to improve student's knowledge and skill of textile object research, documentation and conservation. Within the subject students carry out textile research and drawing documentation on real restored artefact.
Aim of the course -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)

Students will be able to:

  • do restoration research of textile artefacts
  • produce documentation of restored artefact
Literature -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)

R: Flury-Lemberg, M. Textile Conservation and Research; Abegg-Stiftung: Bern, 1988 ISBN 3-905014-02-5

R: Burnham, D. K. Warp and Weft, A Textile Terminology; Royal Ontario Museum: Toronto, Ontario, 1980.

A: C.I.E.T.A.: Vocabulary of Technical Terms, Fabrics; CIETA: Lyon, 1964.

R: Tímár-Balázsy, Á.; Eastop, D. Chemical Principles of Textile Conservation; Butterworth-Heinemann: Oxford, 1999 ISBN 0-7506-2620-8.

Learning resources -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)

Materails are available at the techear.

Syllabus -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)

Textile-technology survey of textile artefact related to bachelor thesis and working out of thesis purpose.

The point of survey:

Drawing documentation

Photographic documentation

Historical survey

Textile-technology survey

Textile dyeing

Registration requirements -
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)

Semestral work IV.

Course completion requirements - Czech
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen zápočtem. Student získá zápočet na základě: docházky (min. 70 %), zpravování textilně-technologického průzkumu objektu restaurovaného v rámci semestrální práce V a zpracování písemné práce na zadané téma.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha