SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Conservation of archaeological findings - B148036
Title: Konzervování archeologických nálezů
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Drábková Klára Ing. Ph.D.
Interchangeability : N106026
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
The aim of the subject is to inform students about the processes of survey and conservation of archaeological findings made of metallic and non-metallic materials.
Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

  • use basic methods of preventive conservation of archaeological artefacts
  • use basic conservation procedures of archaeological artefacts made from metal, glass, ceramics, wood, amber, leather, bones and textile

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Literature -

Drábková, K. a kol. Konzervování archeologických nálezů. 1. vyd. Praha: VŠCHT, 2023. ISBN 978-80-7592-164-2.

Kolektiv autorů: Konzervování a restaurování kovů, Technické muzeum v Brně, 2011

Pleiner R.: Iron in archaeology, Archeologický ústav AV ČR, 2000

Pleiner R., Rybová A.: Pravěké dějiny Čech, Academia,Praha, 1978

Učební texty VŠCHT: Materiály památkových objektů

Ustohal V.: Kovy a slitiny, Moravské zemské muzeum v Brně, 1992

Zelinger J., Heidingsfeld V., Kotlík P, Šimůnková E.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora. Academia, Praha, 1992

Last update: Drábková Klára (05.06.2024)
Learning resources -

Study materials are available at e-learning

Last update: Fialová Jana (11.01.2018)
Syllabus -

11. Specifics of archaeological findings

2. Ceramic objects

3. Glass objects

4. Objects excavated in situ

5. Wooden objects

6. Leather objects

7. Iron objects

8. Copper and copper-alloy objects

9. Silver, golden, tin and lead objects

10. Textile objects

11. Bone, amber and combined objects

12. Preparation of copies

13. Reconservation

14. Preventive conservation

Last update: Kučerová Irena (08.02.2018)
Registration requirements -

Organic materials of cultural heritage I, II and Inorganic materials of cultural heritage I, II

Last update: Kučerová Irena (08.02.2018)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zkouškou, která je písemná a případně i ústní.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí (v závažných případech je možná omluva bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu) a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Last update: Drábková Klára (05.06.2024)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha