SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Restoration Technology: Laboratory III - B148041
Title: Laboratoř technologie konzervování-restaurování III
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/5, MC [HT]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Novák Michal Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D.
Class: Základní laboratoře
Interchangeability : N150005
Annotation -
The course is aimed at deepening of natural and material knowledge and laboratory skills and the ability to interconnect the information obtained in individual subjects. According to the submitted assignments, the student carries out the laboratory work and draws up a report on the laboratory work.
Last update: Kučerová Irena (06.02.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

  • to perform the given experimental work
  • evaluate acquired data
  • write a larger laboratory protocol
  • basic laboratory procedures used for exploring and restoring objects from glass, ceramics, metals and other materials.
Last update: Kučerová Irena (06.02.2018)
Literature -

Z: See. individual assignments - the student gets the assignment from the teacher several days before the beginning of the laboratory work.

Last update: Kučerová Irena (06.02.2018)
Learning resources -

materials at the teacher of the exercise

e-learning

Last update: Novák Michal (22.02.2018)
Syllabus -

Restoration Technology: Laboratory II consists of following exercises:

Galvanic coatings

Dyeing and patinating of metals

Soldering

Tinning

Determination of SiO2 spectrophotometrically

Layer preparation by sol-gel

Particle size measurement

Inorganic binders - cement

Fixation of water-soluble dyes

Identification of natural binders

Damage to textiles

Artificial stone

Last update: Novák Michal (22.02.2018)
Registration requirements -

Restoration Technology: Laboratory II

Last update: Novák Michal (22.02.2018)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Zápočet z laboratoří je možné získat pouze v případě, pokud student úspěšně absolvuje všechny práce, tzn. projde vstupním testem (zkoušením), absolvuje vlastní experimentální práci a včas odevzdá protokol ze všech prací. Pro získání zápočtu nesmí být žádná práce ani její část hodnocená stupněm F. Zápočty zapisuje koordinátor laboratorních prací.

Last update: Kučerová Irena (11.03.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2.7 75
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.3 9
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha