SubjectsSubjects(version: 902)
Course, academic year 2022/2023
  
Hydrochemistry - B217003
Title: Hydrochemie
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:7
E-Credits: summer s.:7
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/2 [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Interchangeability : N217003
Is interchangeable with: AB217003
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Fialová Jana (12.12.2017)
Qualitative and quantitative composition of natural waters, physical and physico-chemical properties of natural waters, chemical reactions and equilibria in waters, inorganic substances in water (main cations), inorganic substances in water(toxic metals), inorganic substances in water (main anions), inorganic substances in water (nitrogen and phosphorus compounds), carbonate chemistry of aquatic systems; dissolved gases, silicon, boron and radioactivity; organic substances in water, chemical and biochemical oxygen demand, total organic carbon; composition, properties and classification of natural waters; composition, properties and classification of drinking and service waters; composition, properties and classification of sewage and industrial waste waters
Aim of the course -
Last update: Fialová Jana (12.12.2017)

Students will be able to:

assess the quality of the water in terms of its impact for the environment;

assess the quality of the water in terms of its aggressive action on various materials;

assess water quality in terms of hygiene;

explain the behavior of water on the basis of solutions of chemical and biochemical processes in different types of water.

Literature -
Last update: Fialová Jana (12.12.2017)

R: Pitter P.,Hydrochemie,Vydavatelství VŠCHT,Praha 2015,9788070809280

Learning resources -
Last update: Fialová Jana (12.12.2017)

Current materials will be exposed during the course at:

http://web.vscht.cz/sykorav/HCh/

Requirements to the exam - Czech
Last update: Kujalová Hana Ing. Ph.D. (23.01.2018)

V rámci průběžné kontroly studia je v první polovině semestru zařazen jeden průběžný test, který prověřuje aktivitu studentů a pochopení učiva. Na konci semestru jsou znalosti a dovednosti studentů prověřovány formou závěrečného testu a ústní zkoušky. Podmínkou účasti na ústní zkoušce je získání zápočtu.

Syllabus -
Last update: Fialová Jana (12.12.2017)

1. Qualitative and quantitative composition of natural waters

2. Physical and physico-chemical properties of natural waters

3. Chemical reactions and equilibria in waters

4. Inorganic substances in water (main cations)

5. Inorganic substances in water (toxic metals)

6. Inorganic substances in water (main anions)

7. Inorganic substances in water (nitrogen and phosphorus compounds)

8. Carbonate chemistry of aquatic systems

9. Dissolved gases, silicon, boron and radioactivity

10. Organic substances in water

11. Chemical and biochemical oxygen demand, total organic carbon

12. Composition, properties and classification of natural waters

13. Composition, properties and classification of drinking and service waters

14. Composition, properties and classification of sewage and industrial waste waters

Course completion requirements - Czech
Last update: Kujalová Hana Ing. Ph.D. (23.01.2018)

Student získává nárok na zápočet , dosáhne-li celkem alespoň 50 bodů ze 100 (z toho v průběžném testu je možno dosáhnout maximálně 25 bodů, v závěrečném testu 75 bodů; získané body v obou testech se sčítají). Výsledná známka z předmětu je známkou souhrnnou za písemnou a ústní část zkoušky, tzn. hodnotí znalosti prokázané při ústní zkoušce a navíc zohledňuje i počet bodů získaných v obou testech.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast na přednáškách 1,5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha