SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
  
Environmental Chemistry - B217015
Title: Environmentální chemie
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: EKO
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Kyselová Veronika Ing. Ph.D.
Šír Marek Ing. Ph.D.
Interchangeability : AB240004, B240004, N240010
Is interchangeable with: B240004
Annotation -
The aim of the course is to provide knowledge about the movement and action of chemicals in the environment. The course therefore provides information on the formation and fate of chemicals in the atmosphere, hydrosphere and pedosphere. Considerable attention is given to abiotic and biotic environmental reactions and equilibria. Completion of the course will enable students to learn about the complex issues of chemical action in all components of the environment and provide information on current trends in environmental protection.
Last update: Kujalová Hana (13.09.2023)
Aim of the course -

Students will be able to:

Characterize the individual components of the environment in terms of the occurrence of chemicals, their transformation and transport;

Interpret the fate of chemicals in the environment;

describe and explain the problems associated with pollution in different environmental compartments; discuss the possibilities of remedial action

Last update: Kujalová Hana (13.09.2023)
Literature -

Manahan S.E.: Environmental Chemistry, Eleventh Edition, CRC Press, 2022, ISBN 9780367558871

Manahan S.E.: Environmental Science and Technology: A Sustainable Approach to Green Science and Technology, Second Edition, CRC Press, 2006, ISBN 978-0849395123

Ibanez J.G.: Environmental chemistry: fundamentals, Springer, 2007, ISBN 978-0387260617

Beard J.M.: Environmental chemistry in society, 2nd edition, Taylor & Francis, 2013, ISBN 978-1439892671

vanLoon G.W., Duffy S.J.: Environmental Chemistry: A global perspective, 3rd Edition, Oxford University Press, 2011, ISBN: 978-0199228867

Skácel F., Tekáč V.: Analýza ovzduší. 1.st ed. VŠCHT Praha, 2019, ISBN 978-80-7592-038-6.

Last update: Kujalová Hana (13.09.2023)
Learning resources -

https://e-learning.vscht.cz/

Last update: Kujalová Hana (13.09.2023)
Requirements to the exam -

Pro úspěšné složení zkoušky je nutné získat minimálně 51 bod ze 100 možných v písemném testu, který bude možno absolvovat ve vypsaných termínech v průběhu zkouškového období. K dispozici jsou kromě jednoho řádného termínu ještě dva termíny opravné, které lze využít rovněž pro vylepšení známky (o takovém úmyslu je nutné informovat vyučující). Hodnocení testu odpovídá obvyklé stupnici: 91 - 100 b A, 81 - 90 b B, 71 - 80 b C, 61 - 70 b D, 51 - 50 b E, < 50 b F. Při psaní testu není dovoleno používat žádnou literaturu ani vlastní poznámky, a to v jakékoliv formě.

Last update: Kujalová Hana (13.09.2023)
Syllabus -

1. Introduction to environmental chemistry; scope and significance of the course

2. Pollutants in the hydrosphere and their transport in the water cycle; Toxic metals in water

3. Acidification of surface waters; Nutrients and the consequences of their increased concentration in waters

4. Radioactive contamination of waters; Oxygen regime and self-cleaning of surface waters

5. Organic pollution of waters, micropollutants, plastics and microplastics; Microbial contamination of waters

6. Atmospheric structure and factors affecting air quality

7. Water in the atmosphere, cloud formation and the mechanism of precipitation

8. Gaseous major constituents and air pollutants

9. Chemistry of ozone and the mechanism of the greenhouse effect

10.Characteristics of the rock environment, soil formation processes, composition and properties of soils

11.Physico-chemical processes in soil, basics of hydrogeology, relation to biological processes

12.Origin, characteristics and distribution of selected types of contaminants in the geosphere

13.Biotransformation of chemicals, types of biodegradation reactions, biotic environmental equilibria

14.Consequences of climate change in the environment

Last update: Kujalová Hana (13.09.2023)
Registration requirements -

No prerequisites

Last update: Cibulková Jana (16.03.2023)
Course completion requirements -

The course ends with a written examination - a test consisting of open questions on all topics covered in the course syllabus. In order to pass the exam, it is necessary to obtain at least 51 points out of 100 possible. In addition to one regular term, there are two make-up terms, which can also be used to improve the grade (the teacher must be informed of this intention). The marking of the test corresponds to the usual scale: 91-100 A, 81-90 B, 71-80 C, 61-70 D, 51-50 E, <50 F.

Last update: Kujalová Hana (13.09.2023)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.9 26
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 100

 
VŠCHT Praha