SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2023/2024
  
Chemical Engineering Project - B409019
Title: Chemicko-inženýrský projekt
Guaranteed by: Department of Chemical Engineering (409)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2022 to 2023
Semester: both
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 0/1, MC [HT]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Kohout Martin Ing. Ph.D.
Interchangeability : B409005
Annotation -
Last update: Kohout Martin Ing. Ph.D. (15.11.2022)
The aim of this course is to teach students to apply their knowledge from the "Unit Operations in Chemical Engineering" course also to more complex problems, e.g. problems including more than a single unit operation. The students solve assigned problems in groups of three students in order to learn the team-work basics. The steps of problem solving are as follows: problem analysis, selection of the methodology, obtaining the necessary data, and solving the problem itself. Students write up the final report and present their results to fellow students in the class at the end of the semester.
Aim of the course -
Last update: Kohout Martin Ing. Ph.D. (15.11.2022)

Student will be able to:

Self-reliantly solve a particular chemical engineering problem

Work as a part of team

Present results of their own work

Literature -
Last update: Kohout Martin Ing. Ph.D. (15.11.2022)

A: Chemické inženýrství I, skripta VŠChT (in czech)

A: Chemicko-inženýrské tabulky, e-tabulky https://uchi.vscht.cz/studium/tabulky (in czech)

Learning resources -
Last update: Kohout Martin Ing. Ph.D. (15.11.2022)

http://www.vscht.cz/uchi/

Syllabus -
Last update: Kohout Martin Ing. Ph.D. (15.11.2022)

1. Project assignment to the groups of three students.

2.- 13. Student groups solving their own projects.

14. Presentation and discussion of results in the class.

Registration requirements -
Last update: Kohout Martin Ing. Ph.D. (15.11.2022)

Unit Operations of Chemical Engineering I

Course completion requirements - Czech
Last update: Kohout Martin Ing. Ph.D. (11.09.2023)

Předmět je standardně vyučován v obou semestrech.

Podmínkou získání zápočtu je vyřešení zadaného úkolu, vypracování závěrečné zprávy a ústní prezentace výsledků řešení. Podrobnější informace o organizaci výuky a hodnocení předmětu jsou uvedeny na webových stránkách:

https://uchi.vscht.cz/studium/bakalarske/chip

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Obhajoba individuálního projektu 0.1 4
Práce na individuálním projektu 1.6 44
2 / 2 56 / 56
Coursework assessment
Form Significance
Defense of an individual project 25
Report from individual projects 75

 
VŠCHT Praha