SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
  
Fundamentals of Electronics - B444008
Title: Základy elektroniky
Guaranteed by: Department of Physics and Measurement (444)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: summer s.:5
E-Credits: summer s.:5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Fišer Ladislav Ing. Ph.D.
Interchangeability : N444007
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Fialová Jana (15.01.2018)
Students will be acquainted with properties of electronic components (resistor, capacitor, inductor, diode, transistor, diac, tyristor, triac, IGBT, transil, trisil) and their usage in electronic circuits. Also we will go through Circuits for stabilisation of current and voltage (both linear and switching) and galvanic power supplies. From integrated circuits we will focus on the operational amplifier, voltage references. Digital circuits will be the next part of content of this course; from gate by counters and registers to the microcontrolers. Also electrical distribution net and motors, generators and transformators will be discussed.
Aim of the course -
Last update: Fialová Jana (15.01.2018)

The students will be able to:

• Read circuit diagram and understand its inner working

• Principles and properties of electronic components, properties and application abilities of operational amplifier and the principle of digital circuits

• Technology of realization of electronic circuits

• Bases of power circuits

Literature -
Last update: Fialová Jana (15.01.2018)

R: Láníček R:, Elektronika, obvody, součástky, děje, Vydavatelství BEN - technická literatura Praha1998, ISBN 80-86056-25-2

R: Foit, J.; Hudec, L.: Součástky moderní elektroniky, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998, ISBN 80-01-01789-3

R: Malina V.: Digitální technika, Nakladatelství KOPP České Budějovice 2002, ISBN: 80-7232-157-9

R: Pinker J.: Mikroprocesory a mikropočítače, Nakladatelství BEN - technická literatura 2004, ISBN 80-7300-110-1

A: Doleček J.: Moderní učebnice elektroniky - 1. díl, BEN - technická literatura 2005, ISBN 80-7300-146-2

A: Doleček J.: Moderní učebnice elektroniky - 2. díl, BEN - technická literatura 2005, ISBN 80-7300-161-6

A: Doleček J.: Moderní učebnice elektroniky - 3. díl, BEN - technická literatura 2005, ISBN 80-7300-184-5

A: Doleček J.: Moderní učebnice elektroniky - 3. díl, BEN - technická literatura 2007, ISBN 978-80-7300-187-2

Learning resources -
Last update: Fialová Jana (15.01.2018)

Hard Copy of lectures slides and materials to oral examination are:

http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html

Teaching methods - Czech
Last update: Fialová Jana (15.01.2018)

Předmět zajišťuje Ústav fyziky a měřicí techniky

Přednášky po 2 hodinách týdně

Studijní podklady k přednáškám jsou k dispozici na webu ústavu

V rámci praktických cvičení se studenti experimentálně seznamují s vlastnostmi součástek a obvodů, které se probírají na přednáškách. Z provedených experimentů zpracovávají protokol

Requirements to the exam - Czech
Last update: Fialová Jana (15.01.2018)

Zápočet se uděluje za absolvování praktické výuky a odevzdání protokolů hodnocených alespoň známkou "E"

Znalost je ověřena ústní zkouškou, otázky u zkoušky zahrnují probranou látku podle sylabu předmětu. Na webu ústavu je seznam okruhů ke zkoušce

Syllabus -
Last update: Fialová Jana (15.01.2018)

1. Passives components and its features, semiconductor component with one PN junction

2. Bipolar transistors

3. FET transistors

4. Optoelectronic components

5. Components with more PN junctions (tyristors, diac, triac etc.)

6. Domestic distribution system (switchboard components, safety, standards)

7. Motors, generators, transformers and analog measuring instruments

8. Constructional Technology (soldering PCB, SMT, hybrid IO)

9. Analog integrated circuits (operational amplifiers, monolithic stabilisers)

10. Switching voltage regulators, step-down and step-up converters

11. Digital integrated circuits, logic functions and their implementation

12. Integrated logic circuits, combination and sequential, registers, counters etc.

13. Converters DAC and ADC

14. Microcomputers: microprocessors, memory, buses, inputs/outputs, peripherals

Entry requirements - Czech
Last update: Fialová Jana (15.01.2018)

Základní znalosti fyziky, alespoň na úrovni předmětu Fyzika I (N444101)

Registration requirements -
Last update: Fialová Jana (15.01.2018)

Physics I

Course completion requirements - Czech
Last update: Fialová Jana (15.01.2018)

Udělení zápočtu

Úspěšné složení zkoušky

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.2 34
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha