SubjectsSubjects(version: 908)
Course, academic year 2022/2023
  
Introduction to Programming - B445014
Title: Úvod do programování a algoritmů
Guaranteed by: Department of Computing and Control Engineering (445)
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/3, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Kohout Jan Ing. Ph.D.
Interchangeability : N445078
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Fialová Jana (15.01.2018)
The course focuses on programming in C# programming language. The course consists of standard programming techniques and algorithms that are often used in computer science with an emphasis on good knowledge, their evaluation in terms of time and memory consumption and the possibility of acceleration. The course includes techniques of error handling with exceptions.
Aim of the course -
Last update: Fialová Jana (15.01.2018)

Students will be able to:

Create their own programs

Program basic algorithms

Treat runtime errors

Communicate with the user

Evaluate the algorithm in terms of time and memory consumption

Literature -
Last update: Fialová Jana (15.01.2018)

R:Knuth D. E.,Art of Computer Programming,Volume 1: Fundamental Algorithms,Addison-Wesley Professional,1997,0201896834

R:Sharp J.,Microsoft Visual C# 2012 Step by Step,Microsoft Press,2012,0-7356-6801-9

Learning resources -
Last update: Fialová Jana (15.01.2018)

http://en.wikibooks.org/wiki/C_Sharp_Programming

Requirements to the exam - Czech
Last update: Fialová Jana (15.01.2018)

A. Vypracování, prezentace a obhájení dvou projektů.

B. Úspěšné složení závěrečného testu.

C. Zkouška.

Syllabus -
Last update: Fialová Jana (15.01.2018)

1. Programming, programming languages​​, history.

2. Data types, representation of numbers in a computer, an integer data type, floating-point numbers.

3. Variables, declaration of variables, operators, expressions, assignment statement.

4. Conditions, loops, arrays, how the program flow is controlled.

5. Static methods, declaration, overloading, recursion.

6. Error handling, runtime errors, exceptions.

7. Algorithms: Euclidean algorithm, sorting algorithms, binary search.

8. The complexity of algorithms.

9. Options acceleration algorithms.

10. Data structures.

11. Classes and objects.

12. Properties, methods, events.

13. Heredity.

14. Projects.

Registration requirements -
Last update: Fialová Jana (15.01.2018)

none

Course completion requirements - Czech
Last update: Finkeová Jana Ing. CSc. (20.02.2018)

Studenti jsou povinni absolvovat souhrnný test, který ověřuje znalosti z látky probírané za celý semestr a trvá 60 minut. K vypracování testu nelze využít žádných písemných či elektronických materiálů nebo pomůcek. Zápočet je udělován na základě bodového hodnocením souhrnného testu a obdrží ho ti studenti, kteří získají alespoň 50 z maximálních 100 bodů.

Dále musí studenti samostatně vypracovat dva projekty na zadané téma, výsledky projektů prezentovat a zpracovat ve formě písemné zprávy.

Výsledná klasifikace je dána výsledky testu, úrovní vypracování projektů a ústním pohovorem.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Účast na přednáškách 0,5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1,5 42
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha