SubjectsSubjects(version: 956)
Course, academic year 2023/2024
  

The web interface of the Educational Info System will be unavailable from 1 August to 2 August due to planned maintenance.

 

Thank you for your understanding and we apologize for any inconvenience.

Relational databases and data correlation - B445055
Title: Relační databáze a korelace dat
Guaranteed by: Department of Mathematics, Informatics and Cybernetics (446)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 0/15, C [HS]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D.
Sedláková Zuzana Ing. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Cílem je seznámit s relačními databázemi a jejich využitím v analytické chemii. Důraz je kladen na propojení mezi databázemi a metodami statistické analýzy experimentálních dat.
Last update: Kukal Jaromír (28.07.2019)
Literature - Czech

Dar, U., Krosing, H., Mlodgenski, J., Roybal, K., PostgreSQL Server Programming, Packt Publishing, 2015.

Stones, R., Matthew, N., Beginning Databases with PostgreSQL: From Novice to Professional, Apress, 2006.

Rusina, R., Matěj, R., Kašparová, L., Kukal, J., Urban, P., Higher Aluminum Concentration in Alzheimer’s Disease After Box–Cox Data Transformation, Neurotoxicity Research, (2011) 20(4):329-333.

Last update: Kukal Jaromír (28.07.2019)
Syllabus - Czech

1. Relační databáze jako úložiště naměřených dat v analytické chemii.

2. Základní databázové pojmy. Normální formy tabulek.

3. Doménová, entitní a referenční integrita databázového systému.

4. Systém PostgeSQL a jeho propojení se statistickým software.

5. Statistické charakteristiky a jejich výpočet v jazyce SQL.

6. Analýza korelací v datech s využitím statistických metod.

7. Samostatná práce s relační databází a vlastními experimentálními daty.

8. Případová studie analýzy stopových prvků ve vztahu k Alzheimerově chorobě.

9. Statistická analýza genetických dat.

Last update: Kukal Jaromír (28.07.2019)
 
VŠCHT Praha