SubjectsSubjects(version: 923)
Course, academic year 2022/2023
  
Bachelors' Thesis - B501018
Title: Bakalářská práce
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 12
E-Credits: 12
Examination process:
Hours per week, examination: 0/12, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Belongs to the student work of type: bakalářská práce
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Interchangeability : AB501018
Literature - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (20.01.2020)

Základní literaturu doporučuje vedoucí práce v rámci specifikace jejího tématu. Specializovanou literaturu student vyhledá v rámci zpracování literární části práce.

Syllabus - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (20.01.2020)

1. Zpracování literární části bakalářské práce

2. Návrh a vypracování praktické části bakalářské práce

3. Přehledné zpracování a srozumitelné vyhodnocení dat v tabulkách a v grafech

4. Komentáře výsledků praktické části, formulace závěrů

5. Seznámení se zásadami formální úpravy bakalářské práce

6. Seznámení se zásadami ústní prezentace obsahu a výsledků bakalářské práce

Course completion requirements - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (20.01.2020)

Zápočet je udělen po odevzdání vypracované práce ve formě stanovené vnitřním předpisem. Toto hodnocení nezahrnuje ani nepředjímá výsledek obhajoby práce.

 
VŠCHT Praha