SubjectsSubjects(version: 922)
Course, academic year 2022/2023
  
Business Data Processing - B501026
Title: Zpracování podnikových dat
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:6
E-Credits: winter s.:6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Kaiser Jiří Ing. Ph.D.
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech
Last update: Kaiser Jiří Ing. Ph.D. (21.09.2020)

Z: UNHELKAR, Bhuvan. Software engineering with UML. Boca Raton, [2018]. ISBN 978-1-138-29743-2.

D: BHATIA, Parteek. Data mining and data warehousing: principles and practical techniques. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2019. ISBN 978-1-108-72774-7.

D: MySQL reference manual - http://dev.mysql.com

D: GALIN, Daniel. Software quality: concepts and practice. Hoboken, NJ, 2017. ISBN 978-1-119-13449-7.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Kaiser Jiří Ing. Ph.D. (21.09.2020)

Zápočet: zpracování seminárních prací

Zkouška: písemná - část teoretická a část praktická

Syllabus - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

1. Identifikace informací pro specifikaci požadavků na datovou strukturu transakčního systému

2. Modelování stavů systému

3. Datové modelování pomocí Entity Relationship (E-R) diagramu – modelování uživatelských požadavků

4. Modelování struktury databáze pomocí Entity Relationship (E-R) diagramu – platform independent model

5. Modelování struktury databáze pomocí Entity Relationship (E-R) diagramu – platform specific model

6. Základy jazyka SQL pro tvorbu struktury databáze (data definition language) a manipulaci s daty v databázi (data manipulation language)

7. Základy jazyka SQL pro získávání dat z databáze (data query language) - tvorba jednoduchých dotazů

8. Základy jazyka SQL pro získávání dat z databáze (data query language) - agregační funkce, poddotazy

9. Základy jazyka SQL pro získávání dat z databáze (data query language) - spojování tabulek

10. Požadavky na data pro manažerské informační systémy, principy tvorby reportů

11. Datové struktury v manažerských informačních systémech, ETL proces

12. Základy data miningu

13. Základní principy tvorby softwarových aplikací

14. Základy informační bezpečnosti

Course completion requirements - Czech
Last update: Kaiser Jiří Ing. Ph.D. (21.09.2020)

seminární práce, písemná zkouška

 
VŠCHT Praha