SubjectsSubjects(version: 922)
Course, academic year 2022/2023
  
Macroeconomics Analysis - B501031
Title: Makroekonomická analýza
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (13.01.2021)
Kurz se zabývá praktickou analýzou především agregátní poptávky, ale i inflace a trhu práce. Seznamuje s datovými zdroji a základními možnostmi jejich statistického zpracování.
Literature - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

Z: Pošta, V. Makroekonomická analýza na příkladu české ekonomiky. C.H. Beck 2018.

D: NYU Stern Department ofEconomics: TheGlobalEconomy. CreateSpace Independent PublishingPlatform. 2016.

Syllabus - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

1. Ekonomická výkonost: HDP, HND a další výkonové ukazatele.

2. Struktura HDP, příspěvky k růstu HDP.

3. Hospodářský cyklus, odhad potenciálního produktu.

4. Analýza sektorů národního hospodářství.

5. Měření inflace, analýza inflace.

6. Charakteristiky trhu práce a jejich vývoj ve vazbě na hospodářský cyklus.

7. Systematické riziko a jeho zachycení.

8. Analýza zahraničního obchodu.

9. Analýza přímých zahraničních investic.

10. Analýza vládního sektoru, deficit, dluh.

11. Analýza dopadů politik vládního sektoru na ekonomiku.

12. Měnová politika ČNB. Úrokové sazby v ekonomice. Časová struktura úrokových měr.

13. Analýza úvěrů a vkladů.

14. Makro finanční vztahy v české ekonomice.

Course completion requirements - Czech
Last update: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (11.09.2020)

Zkouška, typu open-book, je založena na vypracování dvou analýz a následné diskuzi nad výstupem.

 
VŠCHT Praha