SubjectsSubjects(version: 922)
Course, academic year 2022/2023
  
Subsidy Management - B501048
Title: Dotační management
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Štěpánek Petr Ing. arch.Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)
Předmět Dotační management poskytuje základní orientaci v problematice veřejné podpory ze strany státu i EU. Cílem studia předmětu je seznámit se s logickým, znalostním a institucionálním rámcem využívání veřejné podpory ze strany veřejné správy a EU tak, aby získané vědomosti byly aplikovatelné v podnikatelské, administrativní či výzkumné praxi.
Aim of the course - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (19.02.2021)

1) Pochopit význam veřejné podpory v tržní ekonomice.

2) Orientovat se v systému fondů EU a národních dotací.

3) Seznámit se ze základními pojmy v oblasti dotačního managementu.

4) Zorientovat se v problematice veřejných zakázek, pochopit podstatu korupčních rizik a etických mantinelů veřejné podpory.

5) Mít dostatečný přehled o EU, především v relaci na její politiky.

Literature - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Vzhledem k měnícím se podmínkám je nutné čerpat z aktuálních pramenů dle instrukcí vyučujícího, zejména

www.mmr.cz

www.sfzp.cz

www.euroskop.cz

Syllabus - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (19.02.2021)

1. Obecné principy a význam dotačních politik.

2. Veřejná podpora, externality.

3. Národní grantová schémata.

4. ESIF

5. Modernizační fond

6. Fond spravedlivé transformace

7. Komunitární fondy

8. Evaluace, metodiky a význam.

9. Kontrola a monitoring.

10. Institucionální rámec a veřejný zájem

11. Korupce a veřejné zakázky

12. Příklady dobré (a špatné) praxe - měkké projekty

13. Příklady dobré (a špatné) praxe - investiční a infrastrukturní projekty

14. Pracovní příležitosti a role v dotační agendě

Course completion requirements - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Seminární práce, zkouška.

 
VŠCHT Praha