SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
English for Business Studies 2 - level B2+ (upper intermediate) - B501053
Title: Angličtina pro ekonomiku a management 2 - úroveň B2+ (upper intermediate)
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2020 to 2023
Semester: summer
Points: summer s.:6
E-Credits: summer s.:6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Hřebačková Monika PhDr.
This subject contains the following additional online materials
Annotation
Studenti upevní a rozvinou své jazykové znalosti a komunikační dovednosti, frazeologii a slovní zásobu v anglickém jazyce, které odpovídají úrovni B2/B2+ evropského referenčního rámce s přihlédnutím k diagnostickému testu; výuka je zaměřena na anglický jazyk pro ekonomii a management s přesahem do oblastí osobního života. Probíraná témata zahrnují např. Strategic Alliances, Marketing, Company and personal finance, Digital business, Dealing with risk. Funkční jazyk zahrnuje Expressing emphasis, Working with data, Speculating, Quantifying. Projektová práce (s možností telekolaborace) zahrnuje moduly orientované např. na Living with global and local identities, Digital Storytelling, Working with tables nebo Industry 4.0.
Last update: Hřebačková Monika (09.02.2021)
Literature

Primary literature

Business Partner B2+ (Pearson)

Secondary literature

Raymond Murphy, English Grammar in Use 5th edition (Cambridge, Cambridge University Press, 2019) ISBN 978-1-108-45768-2

Paul Emmerson, Business Grammar Builder Intermediate to Upper-Intermediate (London, Macmillan, 2010) ISBN-10: 9783190427222

Paul Emmerson, Business Vocabulary Builder Intermediate to Upper-Intermediate (London, Macmillan, 2009) ISBN-13: 978-0230716841

Last update: Hřebačková Monika (09.02.2021)
Requirements to the exam

A course portfolio, which consists of two main sections: a) tasks completed throughout the semester based on the teacher’s instructions, and b) a short test.

Last update: Hřebačková Monika (09.02.2021)
Syllabus

1. Introduction to the course + review

2. Global mobility

3. Business workshop 1 – Secondments abroad

4. Writing a summary of work-related information

5. Strategic alliances

6. Giving relevant feedback

7. Business workshop 2- Growing the business

8. Writing a report - plans and strategies

9. Dealing with risk

10. Decision-making

11. Informing about the outcome of the negotiation

12. Business workshop 3- What could possibly go wrong?

13. In-class presentations

14. Review

Last update: Hřebačková Monika (11.02.2021)
Course completion requirements

Students can receive credit for the course if they:

1) Meet course attendance requirements

2) Submit a complete Course Portfolio

A course portfolio consists of two main sections: a) tasks completed throughout the semester based on the teacher’s instructions, and b) a short test.

Last update: Hřebačková Monika (09.02.2021)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Práce na individuálním projektu 2 56
Účast na seminářích 2 56
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha