SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
English for Business Studies 4 - level B2+ (upper intermediate) - B501057
Title: Angličtina pro ekonomiku a management 4 - úroveň B2+ (upper intermediate)
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, C+Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Hřebačková Monika PhDr.
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Studenti upevní a rozvinou své jazykové znalosti a komunikační dovednosti, frazeologii a slovní zásobu v anglickém jazyce, které odpovídají úrovni B2/B2+ evropského referenčního rámce s přihlédnutím k diagnostickému testu; výuka je zaměřena na anglický jazyk pro ekonomii a management s přesahem do oblastí osobního života. Probíraná témata zahrnují Strategic Alliances, Marketing, Company and personal finance, Digital business, Dealing with risk. Funkční jazyk zahrnuje Expressing emphasis, Working with data, Speculating, Quantifying.
Last update: Hřebačková Monika (09.02.2021)
Literature -

Primary literature

Business Partner B2+ (Pearson)

Secondary literature

Paul Emmerson, Business Grammar Builder Intermediate to Upper-Intermediate (London, Macmillan, 2010) ISBN-10: 9783190427222

Paul Emmerson, Business Vocabulary Builder Intermediate to Upper-Intermediate (London, Macmillan, 2009) ISBN-13: 978-0230716841

Martin Hewings, Advanced Grammar in Use (Cambridge, Cambridge University Press, 2013) ISBN: 978-1-107-69738-6

Bill Mascull, Business Vocabulary in Use Advanced (Cambridge, Cambridge University Press, 2018) ISBN: 978-1-316-62822-5

Last update: Hřebačková Monika (09.02.2021)
Requirements to the exam - Czech

Portfolio

Předmětové portfolio se skládá ze dvou hlavních částí: a) aktivit, které student vypracovává v průběhu semestru na základě instrukcí od vyučujícího, a b) závěrečný testu.

a) Aktivity zpracovávané v průběhu semestru zahrnují:

1) Individuální prezentace na základě zadání Business Partner (např. Developing a Convincing Argument);

2) Týmovou prezentaci na téma např. „Risk Assessment“ vypracovanou na základě zadání Business Partner,

3) Písemné shrnutí (Summary) odborného textu

4) Business terminology list skládající se odborných slovních spojení v profesionálním kontextu na základě probíraných témat a sylabu předmětu.

b) závěrečný test

Závěrečná ústní zkouška

Závěrečná ústní zkouška se skládá z následujících částí:

1) Presenting yourself in business context

2) Diskuse nad portfoliem

3) Diskuse nad odborným článkem a jeho shrnutím

Last update: Hřebačková Monika (15.01.2021)
Syllabus -

1. Global mobility

2. Relocation opportunities for business and career

3. Reading bank 5: ESP text analysis

4. Growing the business: SWOT analysis

5. Strategic Alliances: Living/working with local and global identities

6. Reading bank 6: ESP text analysis

7. Dealing with risk, sustainability

8. Leading a debate

9. Start-ups and management plans

10. Reading bank 7: ESP text analysis

11. Using professional resources, research routines

12. Influencing a decision

13. Reading bank 8: ESP text analysis

14. Revision

Last update: Hřebačková Monika (11.02.2021)
Registration requirements - Czech

Absolvování předmětu Angličtina pro ekonomiku a management 3

Last update: Hřebačková Monika (15.01.2021)
Course completion requirements -

Students can receive credits for the course if they:

1) Meet course attendance requirements

2) Submit a complete Course Portfolio

The course portfolio consists of two main sections: a) tasks completed throughout the semester based on the teacher’s instructions, and b) a short test

The course is completed with an oral exam.

Last update: Hřebačková Monika (09.02.2021)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha