SubjectsSubjects(version: 922)
Course, academic year 2022/2023
  
Business Spanish 1 - B501060
Title: Obchodní španělština 1
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 18 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Zvěřinová Jana Mgr.
Annotation - Czech
Last update: Zvěřinová Jana Mgr. (10.02.2021)
Obchodní španělština 1 se zaměřuje na rozvoj a upevnění jazykových a komunikačních dovedností v pracovním kontextu, především v oblasti pracovních zkušeností a uplatnění se na trhu práce. Kurz je určený pro studenty s jazykovou úrovní B1 evropského referenčního rámce.
Aim of the course - Czech
Last update: Zvěřinová Jana Mgr. (10.02.2021)

Na konci kurzu studenti budou

umět přesněji používat jazyk v obchodním kontextu

vhodně reagovat na různé situace v pracovním kontextu

lépe zvládat mluvenou i písemnou komunikaci v pracovním kontextu

lépe se orientovat v kulturní a jazykové rozmanitosti

Literature - Czech
Last update: Zvěřinová Jana Mgr. (10.02.2021)

Literatura povinná:

G. Prost, A.Noriega Fernández, Al día, intermedio B1-B2 (Madrid,ELE SGEL, 2009) ISBN: 9788497783170

Literatura doporučená:

O. Macíková, L. Mlýnková, Manual de Espaňol Actual 1 (Brno, C PRESS, 2010) ISBN: 9788025123935

L. Hernández Munoz, Diccionario de comercio internacional (Madrid, ICEX, 2002) ISBN: 847811467X

Syllabus - Spanish
Last update: Zvěřinová Jana Mgr. (10.02.2021)

1. Introducción al curso – el mundo de los negocios

2. El empleo y tipos de empresas

3. Relaciones laborales

4. Experiencias profesionales

5. Los anuncios de trabajo

6. Aspectos más relevantes para ser un candidato – un pérfil profesional

7. La búsqueda de empleo

8. Redacción de un currículum vitae

9. La entrevista de trabajo

10. Expresiones y técnicas para dar una presentación en espaňol

11. La conciliación de la vida laboral y estudiantil

12. El plan para el futuro profesional y personal

13. Presentaciones en clase

14. Repaso

Registration requirements - Czech
Last update: Zvěřinová Jana Mgr. (10.02.2021)

Znalost španělského jazyka na úrovni minimálně B1

Course completion requirements - Czech
Last update: Zvěřinová Jana Mgr. (10.02.2021)

Studenti získají zápočet s 3 kredity na základě splnění následujících úkolů:

Odevzdají dva napsané texty – profesionální profil; CV

Udělají prezentaci na vybrané téma

Napíší závěrečný test

 
VŠCHT Praha