SubjectsSubjects(version: 922)
Course, academic year 2022/2023
  
Business German 1 - B501062
Title: Obchodní němčina 1
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 18 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Zvěřinová Jana Mgr.
Annotation - Czech
Last update: Zvěřinová Jana Mgr. (11.02.2021)
V rámci tohoto předmětu si studenti upevní a rozvinou své jazykové znalosti a komunikační dovednosti, frazeologii a slovní zásobu; výuka je zaměřena na německý jazyk související s oborem ekonomika a management s přesahem do oblastí osobního života. Probíraná témata zahrnují např. uplatnění se na trhu práce, obchodní online komunikaci, psaní životopisu nebo základní ekonomickou terminologii. Kurz je určen pro studenty se znalostí němčiny minimálně na úrovni B1 evropského referenčního rámce.
Aim of the course - Czech
Last update: Zvěřinová Jana Mgr. (11.02.2021)

Na konci kurzu studenti budou

umět přesněji využívat škálu gramatických nástrojů a jejich funkcionality v kontextu

lépe se orientovat v odborně zaměřených textech a cizojazyčných informacích

mít širší slovní zásobu

lépe rozumět různým mluvčím

aktivně uplatňovat více strukturovaný písemný projev

znát pravidla obchodní komunikace (telefonát, e-mailová korespondence)

zvládat ústní interakci s větší jistotou a přesností

uvědomovat si kulturní a jazykové rozmanitosti

umět lépe sledovat a řídit svůj vlastní jazykový rozvoj.

Literature - Czech
Last update: Zvěřinová Jana Mgr. (11.02.2021)

Wergen, Josef. Obchodní korespondence a komunikace. Němčina (nakladatelství Klett)Höppnerová, Věra. Deutsch im Gespräch (nakladatelství Ekopress)

Hering, Axel. Übungsgrammatik für die Mittelstufe (nakladatelství Hueber)

Berglová, Eva. Moderní gramatika němčiny (nakladatelství Fraus)

Doporučené online slovníky – lexikony

https://www.duden.de/

https://www.dwds.de/

Syllabus - German
Last update: Zvěřinová Jana Mgr. (11.02.2021)

1. Vorstellung, Selbstpräsentation, Motivation

2. Mein zukünftiger Beruf

3. Stellensuche, Bewerbungsschreiben, Lebenslauf

4. Termine (Vereinbarung und Bestätigung)

5. Betriebsorganisation

6. Angebote

7. Virtuelle - Konferenz

8. Verträge

9. Arbeit mit fachlichen Texten

10. Wirtschaftskorespondenz

11. Statistik

12. Firmengründung

13. Büro -Organisation

14. TEST/REFERATE

Entry requirements - Czech
Last update: Zvěřinová Jana Mgr. (11.02.2021)

Německý jazyk na úrovni min. B1

Course completion requirements - Czech
Last update: Zvěřinová Jana Mgr. (11.02.2021)

Podmínkou pro udělení zápočtu je splnění následujících studijních povinností:

1)Aktivní účast na cvičení

2) Portfolio zahrnující:

a) Prezentace vybrané firmy

b) Prezentace aktuality ve vybraném oboru

c) Test

 
VŠCHT Praha