SubjectsSubjects(version: 923)
Course, academic year 2022/2023
  
Managerial Informatics - B501067
Title: Manažerská informatika
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: summer s.:6
E-Credits: summer s.:6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Kaiser Jiří Ing. Ph.D.
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech
Last update: Kaiser Jiří Ing. Ph.D. (21.09.2020)

Z: UNHELKAR, Bhuvan. Software engineering with UML. Boca Raton, [2018]. ISBN 978-1-138-29743-2.

Z: ISO/IEC 19510:2013 [ISO/IEC 19510:2013] Information technology — Object Management Group Business Process Model and Notation

D: GALIN, Daniel. Software quality: concepts and practice. Hoboken, NJ, 2017. ISBN 978-1-119-13449-7.

Syllabus - Czech
Last update: Kaiser Jiří Ing. Ph.D. (09.02.2021)

1. Kvalita informace, informační společnost, práce se sharepointem

2. Web Audit - vícekriteriální hodnocení webových stránek průmyslových podniků a návrh změn

3. Přehled informačních systémů - modulární architektura informačních systémů z pohledu různých dodavatelů, porovnání funkcí informačních systémů různých dodavatelů

4. Projekt informačního systému - Analýza business procesů, návrh funkcí softwarové aplikace pro podporu business procesů, základy datového modelování pro návrh databáze informačního systému.

Course completion requirements - Czech
Last update: Kaiser Jiří Ing. Ph.D. (21.09.2020)

zápočet: zpracování seminárních prací

zkouška: písemná zkoušla

 
VŠCHT Praha