SubjectsSubjects(version: 922)
Course, academic year 2022/2023
  
Introduction to Artificial Intelligence - B501072
Title: Úvod do umělé inteligence
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: 30 / 30 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Maga Dušan prof. Ing. Ph.D.
Literature - Czech
Last update: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (15.02.2021)

Povinná - vybrané kapitoly z některých dílů knihy

Mařík, V., Štěpánková, O., Lažanský, J.: Umělá inteligence (1-3), Academia, Praha 1993

Doporučená:

Barták, R.: Co je nového v umělé inteligenci, Nová beseda 2017

Syllabus - Czech
Last update: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (15.02.2021)

1. Umělá intelligence, její aktuální cíle a metody

2. Informované prohledávání stavového prostoru

3. Význam optimalizace v umělé inteligenci

4. Řešení některých optimalizačních úloh

5. Znalosti: jejich ukládání a využívání

6. Znalosti: odvozování a odpovídání na dotazy

7. Tvorba a využívání znalostních systémů expertních i plánovacích

8. Strojové učení aneb odkud se berou znalosti

9. Metody strojového učení s učitelem i bez učitele

10. Strojové vnímání

11. Stroje a komunikace v přirozeném jazyku

12. Mobilní roboti v terénu i ve výrobní hale – exkurze do laboratoře

13. Roboti v nebezpečném prostředí - exkurze do laboratoře

14 UI, 4. průmyslová revoluce a společnost

Course completion requirements - Czech
Last update: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (15.02.2021)

Závěrečné ověření studijních výsledků probíhá kombinovanou formou, při níž student odpovídá nejprve písemně a pak ústně.

Podmínkou úspěšného zakončení předmětu je včasné odevzdání 80% písemně vypracovaných samostatných úloh zadaných v průběhu semestru při přednáškách a cvičeních.

 
VŠCHT Praha