SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2023/2024
  
Conservation: Bachelor Thesis - B700001
Title: Bakalářská práce-restaurování
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: summer s.:20
E-Credits: summer s.:20
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/20, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Belongs to the student work of type: bakalářská práce
Guarantor: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Annotation -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Bachelor tasks consist in the restoration (conservation) of specific objects, examination of the objects and development of all the relevant documentation needed for preparing restorer's (conservator's) report.
Aim of the course -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Students will be able to

• Perform literature research on the given topic

• Based on research of the object to propose restoration intervention and to restore the object

• Carry out the experimental work

• Evaluate the experimental results

• Consult the results evaluation with the tutor

• Write the restoration report

• Defend the restoration intervention

Literature -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

R Literature according to literature research on given topic.

Learning resources -
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (01.02.2018)

Materials at the teacher

Requirements to the exam - Czech
Last update: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc. (15.02.2018)

Hodnocení:

hodnocení vedoucího práce - restaurátor s licencí,

hodnocení vedoucího práce z VŠCHT.

Hodnotí se odborná úroveň práce v tištěné popř. v elektronické podobě, samostatná práce studenta, prezentace výsledků v Power Pointu a obhajoba bakalářské práce (odpovědi při diskusi).

Výsledná známka za bakalářskou je průměrem těchto dílčích hodnocení.

Syllabus -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

The topic of the bachelor thesis depends on the student’s specialization

Survey of object:

Determination of conservation aim

Verification of conservation methods on samples

Consultation with specialists

Drawing documentation

Conservation of object

Recommendation of storage and display

Writing of conservation report

Registration requirements -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Semestral work V

Course completion requirements - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (18.06.2018)

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínka pro udělení zápočtu je aktivní účast na výuce, hodnotí se restaurátorský zásah, kvalita práce.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 1.4 40
Obhajoba individuálního projektu 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 3.6 100
Práce na individuálním projektu 10 280
20 / 20 560 / 560
 
VŠCHT Praha