SubjectsSubjects(version: 877)
Course, academic year 2020/2021
  
Handicraft Techniques I - B700002
Title: Řemeslné techniky I
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: winter s.:6
E-Credits: winter s.:6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/10 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Guarantor: Krajíček Milan MgA.
Nikendey Václav Ing.
Holomečková Věra
Annotation -
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (20.02.2018)
Subject content depends on field of study. Students will learn and develop their craft skills on the conservation. *Conservation-restoration artcraft of metal objects: Technological knowledge production of metals and their craft processing are contained in the course. The course is focused on restoration of simple metal objects and on usage of craft techniques of metal processing (e.g. casting of missing parts according to the model, soldering, metalsmithing, gilding, silverplating, engraving and other techniques of metal processing).
Aim of the course -
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (12.02.2018)

Students will be able to:

  • the necessary craft skills according to their specialization
  • Use your craft skills for restoration

Conservation-restoration of handicraft works of textile materials
The student will be able to create a graphic record and reconstruction of the design and techniques, master the craft in all its basic theses and is ready to master

as well as its historical or regional peculiarities, to apply traditional craft techniques to textile restoration.

Literature -
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (12.02.2018)

Conservation-restoration artcraft of textile objects:

R: Fajmon,J. - Ruční tkaní. Praha: MKČSR 1990.

R: Harris,J.- 5000 years of Textiles, London: BMP, 1995,

A: Philips,B. - Tapesry London: Phaidon Press Limited, 2000.

R: Staňková,J.,Baran,L. - Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008.

R: Staňková,J.- České lidové tkaniny. Praha: SNTL, 1989.

Conservation-restoration artcraft of metal objects:
Kolektiv autorů:Konzervování a restaurování kovů: Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, Technické muzeum v Brně, Brno, 2011, 9788086611389.

Kolektiv autorů: Čištění kovů, Technické muzeum v Brně, Brno, 2016, ISBN 978-80-87896-37-2.

Metodické centrum konzervace: Výzdobné techniky kovů I., Technické muzeum v Brně, 2014, ISBN 978-80-87896-10-5.

Metodické centrum konzervace: Výzdobné techniky kovů II., Technické muzeum v Brně, 2015, ISBN 978-80-87896-22-8.

Metodické centrum konzervace: Povrchové úpravy železných kovů, Technické muzeum v Brně, 2012, ISBN 978-80-86413-94-5.

Metodické centrum konzervace: Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkách, Technické muzeum v Brně, 2013, ISBN 978-80-87896-00-6.

Filip J.: Umělecké řemeslo v Pravěku, Brno, 1997, ISBN 80-85436-58-2.

Urbanová M.: Smalt ve výtvarné tvorbě, Praha, 2013, ISBN 978-80-247-4876-4.

Learning resources -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Study materials are available at teacher.

Syllabus -
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Subject content depends on field of study.

Conservation-restoration artcraft of metal objects:
Fundamentals of metal machining (filing).

Casting of metals (molding - types of molds).

Casting of metals (casting of low-alloy alloys - tin, zinc)

Casting of metals (forming into sand, two-part mold - aluminum)

Hot forming and modification of metals (forging, annealing, recrystallization).

Cold cutting and forming (cutting, stamping, rolling, stretching).

Surface treatment of metals and their fixation (matting, sanding).

Metal processing techniques (metals, galvanoplasty).

Conservation-restoration artcraft of glass and ceramics:
Glass - thermal technology - glass processing over the lamp

Glass - cold technology - grinding and engraving of glass

Glass - surface techniques - glass painting

Glass - Supplementary Techniques - Tiffany Technique and Stained Glass

Ceramics - modeling of figural ceramics

Modeling of hollow ceramics

Reproduction and reproduction techniques using molds

Surface and plastic decoration of ceramics

Conservation-restoration artcraft of textile materials:
  • Folk textiles
  • Weaving techniques
  • Bobbin and needle point lace - basic and derivative techniques
  • Bobbin and needle point historical lace
  • Folk embroidery
  • Historical embroidery
Registration requirements -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

none

Course completion requirements -
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

The course ends with a credit. Prerequisites and co-requisites Requirement for obtaining the credit is obligatory participation in the teaching and preparation of tasks according to assignment.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Práce na individuálním projektu 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha