SubjectsSubjects(version: 877)
Course, academic year 2020/2021
  
Handicraft Techniques II - B700003
Title: Řemeslné techniky II
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:6
E-Credits: summer s.:6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/10 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Kmošek Jiří Ing.
Nikendey Václav Ing.
Holomečková Věra
Annotation -
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (20.02.2018)
Subject content depends on field of study. Students will learn and develop their craft skills on the conservation. Conservation-restoration art crafts of metal objects: Technological knowledge production of metals and their craft processing are contained in the course. The course is focused on conservation (restoration) simple historical metal objects and on usage of historical craft techniques of metal processing (e.g. cladding, decoration with nielo, enameling, inlay etc.). Conservation-restoration art crafts of from glass and ceramics: The subject is to acquire technological knowledge of production and craft skills. Conservation-restoration art crafts of textile materials: The course is aimed at acquiring the technological knowledge of production and craft skills in handmade textile techniques - sewn and bobbin lace, embroidery and weaving. Practically professional character is focused on the development of craft skills needed for conservation (restoring) objects from textile materials. Part of the thesis is analyzes of links, elaboration of technical documentation with use of AVT, work with professional text.
Aim of the course -
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Students will be able to:

  • the necessary craft skills according to their specialization
  • Use your craft skills for restoration

Conservation-restoration of handicraft works of textile materials
The student will be able to create a graphic record and reconstruction of the design and techniques, master the craft in all its basic theses and is ready to master

as well as its historical or regional peculiarities, to apply traditional craft techniques to textile restoration.

Literature -
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Specialisation textile materials:

R Fajmon,J. - Ruční tkaní. Praha: MKČSR 1990.

R Harris,J.- 5000 years of Textiles, London: BMP, 1995,

A Philips,B. - Tapesry London: Phaidon Press Limited, 2000.

R Staňková,J.,Baran,L. - Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008.

R Staňková,J.- České lidové tkaniny. Praha: SNTL, 1989.

Specialisation metal materials:
Kolektiv autorů:Konzervování a restaurování kovů: Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, Technické muzeum v Brně, Brno, 2011, 9788086611389.

Kolektiv autorů: Čištění kovů, Technické muzeum v Brně, Brno, 2016, ISBN 978-80-87896-37-2.

Metodické centrum konzervace: Výzdobné techniky kovů I., Technické muzeum v Brně, 2014, ISBN 978-80-87896-10-5.

Metodické centrum konzervace: Výzdobné techniky kovů II., Technické muzeum v Brně, 2015, ISBN 978-80-87896-22-8.

Metodické centrum konzervace: Povrchové úpravy železných kovů, Technické muzeum v Brně, 2012, ISBN 978-80-86413-94-5.

Metodické centrum konzervace: Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkách, Technické muzeum v Brně, 2013, ISBN 978-80-87896-00-6.

Filip J.: Umělecké řemeslo v Pravěku, Brno, 1997, ISBN 80-85436-58-2.

Urbanová M.: Smalt ve výtvarné tvorbě, Praha, 2013, ISBN 978-80-247-4876-4.

Kopecká I.: Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené, 1st ed.; Státní ústav památkové péče: Praha, 2002.

David A. Scott a Gerhard Eggert: Železo a ocel v umění; koroze, barviva, konzervace; Archetype Publications Ltd. 2009.

Tylecote R. F.: Historie metalurgie, Maney Publishing Ltd 2002.

Vojtěch D.: Kovové materiály, skripta VŠCHT, Praha 2006

Sborníky z restaurátorských konferencí 2006 - 2018.

Learning resources -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Study materials are available at teachers.

Syllabus -
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Subject content depends on field of study.

Conservation-restoration art craft of metal objects:
Machining of metals (turning, threading).

Casting of metals (lost wax technique, model production)

Casting of metals (gypsum-clay molds)

Casting of metals (molding of brass and bronze castings).

Hot forming and processing of metals (tool making).

Bonding of metallic materials (soft soldering).

Surface treatment of metals and their fixation (patination).

Craft Metal Processing Techniques (metal detector).

Crafting metal processing techniques (cladding).

Conservation-restoration art craft of textile materials:
  • Folk textiles
  • Weaving techniques
  • Bobbin and needle point lace - basic and derivative techniques
  • Bobbin and needle point historical lace
  • Folk embroidery
  • Historical embroidery

Conservation-restoration art craft of glass and ceramics:

Glass - thermal technology - glass processing over the lamp

Glass - cold technology - grinding and engraving of glass

Glass - surface techniques - glass painting

Glass - Supplementary Techniques - Tiffany Technique and Stained Glass

Ceramics - modeling of figural ceramics

Modeling of hollow ceramics

Reproduction and reproduction techniques using molds

Surface and plastic decoration of ceramics

Registration requirements -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Handicraft Techniques I

Course completion requirements -
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

The course ends with a credit. The condition for obtaining the credit is compulsory attendance and fulfillment of tasks according to assignment.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Práce na individuálním projektu 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha