SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2023/2024
  
Handicraft Techniques IV - B700005
Title: Řemeslné techniky IV
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:2
E-Credits: summer s.:2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Krajíček Milan MgA.
Nikendey Václav Ing.
Holomečková Věra
Class: Základní laboratoře
Interchangeability : N700005
Annotation -
Last update: Drábková Klára Ing. Ph.D. (29.03.2021)
Subject content depends on field of study. Students will learn and develop their craft skills on the conservation.
Aim of the course -
Last update: Drábková Klára Ing. Ph.D. (29.03.2021)

Students will be able:

• the necessary craft skills according to their specialization

• use your craft skills for conservation

Literature -
Last update: Drábková Klára Ing. Ph.D. (29.03.2021)

specialization Metals:

Kolektiv autorů: Konzervování a restaurování kovů: Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, Technické muzeum v Brně, Brno, 2011.

Kolektiv autorů: Čištění kovů, Technické muzeum v Brně, Brno, 2016. ISBN 978-80-87896-37-2.

Metodické centrum konzervace: Výzdobné techniky kovů I., Technické muzeum v Brně, 2014, ISBN 978-80-87896-10-5.

Metodické centrum konzervace: Výzdobné techniky kovů II., Technické muzeum v Brně, 2015. ISBN 978-80-87896-22-8.

Metodické centrum konzervace: Povrchové úpravy železných kovů, Technické muzeum v Brně, 2012. ISBN 978-80-86413-94-5.

Metodické centrum konzervace: Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkách, Technické muzeum v Brně, 2013. ISBN 978-80-87896-00-6.

Filip J.: Umělecké řemeslo v Pravěku, Brno, 1997. ISBN 80-85436-58-2.

Urbanová M.: Smalt ve výtvarné tvorbě, Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4876-4.

specialization Glass and ceramics:

Hanykýř V. a kol.: Keramika, Plzeňský kraj, PRESSFIL s. r. o., 2011.

Action L., Smith N.: Practical Ceramic Conservation, The Crowood Press. 2003.

Buys S., Oakley V.: Conservation and Restoration of Ceramics, Elsevier Ltd. 2007.

Drahotová O. a kol.: Historie sklářské výroby v Českých zemích I. a II díl, Academia Praha, 2005.

Davison S.: Conservation and Restoration of Glass, 2nd ed.,Butterworth – Heinemann, Oxford, 2003.

Koob S. P.: Conservation and care of Glass Objects, Archetype Publications, New York, 2006.

specialization Textile:

Z Fajmon,J. Ruční tkaní. Praha: MKČSR 1990.

Z Harris,J. 5000 years of Textiles, London: BMP, 1995,

D Philips,B. Tapesry London: Phaidon Press Limited, 2000.

Z Staňková,J.,Baran,L. Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008.

Z Staňková,J. České lidové tkaniny. Praha: SNTL, 1989.

Learning resources -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Study materials are available at teachers.

Syllabus -
Last update: Drábková Klára Ing. Ph.D. (29.03.2021)

The content of the subject is chosen according to the specialisation of study.

Metals

• Metal processing techniques (enamelling)

• Surface treatment of metals and their fixatiosting of metals (molding - types of molds)

• Cold cutting and forming (cutting, stamping, rolling, stretching)

• Surface treatment of metals and their fixation (matting, sanding)

Glass and ceramics

• Glass - thermal technology - glass processing over the lamp

• Glass - cold technology - grinding and engraving of glass

• Glass - surface techniques - glass painting

• Glass - Supplementary Techniques - Tiffany Technique and Stained Glass

• Ceramics - modelling of figural ceramics

• Modelling of hollow ceramics

• Reproduction and reproduction techniques using molds

• Surface and plastic decoration of ceramics

Textile

• Folk textiles

• Weaving techniques

• Bobbin and needle point lace - basic and derivative techniques

• Bobbin and needle point historical lace

• Folk embroidery

• Historical embroidery

Registration requirements -
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Handicraft techniques III

Course completion requirements -
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

The course ends with a credit. The condition for obtaining the credit is compulsory attendance and fulfillment of tasks according to assignment.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha