SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
  
Practical course of PCR techniques - CZV320002 (laboratoře vybrané technologie)
Title: Praktický kurz PCR technik
Guaranteed by: Department of Biochemistry and Microbiology (320)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 0/8, C [HS]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: winter:unknown / unlimited (12)
summer:unknown / unknown (12)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: 5
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: specialized
For type: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D.
Jablonská Eva Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Krátká Jana Ing. Ph.D. (27.04.2023)
V rámci tohoto kurzu se účastníci seznámí s teoretickými základy těchto metod, naučí se navrhnout vhodné primery a prakticky si metody vyzkouší. Účastníci během kurzu využijí PCR všech tří generací ke stanovení přítomnosti a množství bakteriální kontaminace ve vzorku (modelová úloha).
Syllabus - Czech
Last update: Krátká Jana Ing. Ph.D. (27.04.2023)

1. den: Teoretické základy PCR, qPCR a dPCR, in silico analýza primerů, praktické aspekty PCR (volba teplotních programů, výpočty reakčních směsí), práce s PC programy pro qPCR a dPCR.

2. den: Návrh primerů, sestavení teplotních programů, výpočty reakčních směsí.

3. den: Příprava reakce a provedení PCR, agarosová ekektroforéza a její vyhodnocení; příprava reakce pro qPCR a její provedení.

4. den: Vyhodnocení výsledků qPCR, určení koncentrace, analýza křivky tání, určení efektivity amplifikace. Příprava reakce pro dPCR a její provedení.

5. den: Vyhodnocení výsledků dPCR, určení počtu kopií a koncentrace.

 
VŠCHT Praha