SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Introduction to Computational Fluid Dynamics - CZV446001
Title: Modelování proudění metodou CFD
Guaranteed by: Department of Chemical Engineering (409)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/20, MC [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Isoz Martin Ing. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
Incompatibility : M409064
Annotation - Czech
Kurz navazuje na znalosti získané v předmětech zaměřených na teorii mechaniky tekutin (např. N409002 Chemické inženýrství I nebo N409065 Hydromechanické procesy) a pro studenty přináší nové znalosti v oblastech numerického řešení pohybových rovnic metodou počítačové dynamiky tekutin (CFD), modelování turbulentního proudění, řešení toku porézním materiálem a toku stlačitelných tekutin. Na přednášky navazují cvičení, při kterých jsou rozvíjeny zkušenosti při šeření úloh z proudění reálných tekutin. Studenti si mohou dále samostatně rozvíjet teoretické znalosti z oblasti mechaniky tekutin a užívané numerické matematiky metodou CFD z připravených studijních materiálů. Na cvičení a při řešení problémů budou užívány programy ANSYS FLUENT nebo OpenFOAM. Součástí předmětu je samostatný projekt na výpočet proudění tekutin.
Last update: Kubová Petra (22.03.2023)
Literature - Czech

Z: Janalík J., Vybrané kapitoly z mechaniky tekutin, VŠB TU Ostrava, 2008, 9788024819105

Z: Moukalled F., Mangani L., Darwish M.: The Finite Volume Method in Computational Fluid Dynamics An Advanced Introduction with OpenFOAM® and Matlab, Springer International Publishing, 2016, eBook ISBN 978-3-319-16874-6

D: Marić T., Höpken J., Mooney K.: The OpenFoam Technology Primer, Sourceflux, 2014, ISBN 978-3-00-046757-8

D: ANSYS Fluent - Theory Guide; User's Guide; Tutorial Guide

D: Bojko M., 3D PROUDĚNÍ – ANSYS FLUENT, skripta VŠT-TU Ostrava, 2012

Last update: Kubová Petra (22.03.2023)
Learning resources - Czech

https://e-learning.vscht.cz -> OpenFoam

Last update: Kubová Petra (22.03.2023)
Syllabus - Czech

1. Úvod do CFD, obecný postup při řešení, ukázka CFD řešičů, tvorba geometrie výpočetní domény.

2. Základní rovnice v mechanice tekutin, metoda konečných objemů, výpočetní síť – tvorba a úprava, počáteční a okrajové podmínky, řešení ustáleného proudění.

3. Numerické metody při řešení – ustálené, neustálené proudění.

4. Modelování turbulentního proudění.

5. Vícefázové proudění

6. Samostatný projekt

7. Samostatný projekt

Last update: Kubová Petra (22.03.2023)
 
VŠCHT Praha