SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Communication skills IV - CZV837004
Title: Cvičení z praktického jazyka IV
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: summer s.:0
E-Credits: summer s.:0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Hlavním cílem je rozšířit a rozvíjet znalosti a dovednosti studentů tak, aby se zlepšila jejich schopnost plynně a efektivně komunikovat v angličtině, vnímat různé stylové roviny, skryté významy slov, kolokace, apod. Součástí cvičení jsou poslechy s úkoly zaměřenými na zlepšení porozumění a procvičování jazykových funkcí v různých situacích. Soustavná pozornost je věnována problémům způsobeným interferencí mateřského jazyka.
Last update: Pavelková Hana (10.02.2021)
Literature - Czech

NEF Advanced, (C. Oxengen, C. Latham-Koenig ) ISBN: 978-0-19-450206-1 - Language Practice for First (M.Vince) ISBN: 978-0-230-46375-2 - Grammar for CAE and Proficiency (M.Hewings) ISBN: 978-0-521-71375-7 Speakout Advanced (D. Williams) ISBN: 978-1-4082-1642-2 - Games for Vocabulary Practice (O´Dell F., Head K) ISBN: 9780521006514 - BBC Learning English (www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/teach) - National Geographic English language teaching: Footprint Reading Library(www.elt.heinle.com/cgi-telt/course_product)

Last update: Čápová Jitka (24.11.2020)
Syllabus - Czech

Semester IV: 1 Introduction – - What´s your personality type?; 2 What does the future holds; 3 Let your body do the talking; 4 Cooking around the world; 5 Colloquial English; 6 Revise and check; 7 Breaking news; 8 The psychology of music; 9 Milestones and movements; 10 Taking a risk; 11 Stage and screen; 12 Revision

Last update: Čápová Jitka (24.11.2020)
Course completion requirements - Czech

Písemná a ústní zkouška

Last update: Čápová Jitka (24.11.2020)
 
VŠCHT Praha