SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Didactics - CZV837005
Title: Didaktika
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Cílem předmětu je stimulovat posluchače k užívání efektivních forem vyučování ve vlastní pedagogické praxi. Předmět se zabývá a) náplní oborové didaktiky, b) současnými cíli a trendy cizojazyčného vyučování stanovenými v Rámcovém vzdělávacím plánu, c) konfrontací těchto cílů se základními principy nejznámějších vyučovacích metod, které ovlivňovaly a ovlivňují jazykové vyučování a d) způsoby výuky komponentů anglického jazykového systému. Posluchači využívají poznatky získané v lingvistických disciplínách, reflektují o svých vyučovacích postupech a navrhují alternativní vyučovací techniky. Předmět se důsledně zaměřuje na integraci teorie a praxe, vede posluchače k osvojování teoretické poznatkové báze a rozvíjení aplikačních znalostí. Završením studia je mikro-vyučování připravované ve dvojicích a písemný teoretický rozbor výstupu.
Last update: Pavelková Hana (10.02.2021)
Literature - Czech

How to teach English with DVD (J.Harmer) ISBN: 978-1-4058-4774-2; Learning Teaching (J. Scrivener) ISBN: 978-1-4050-1399-4; A Course in English Language Teaching (P.Ur) ISBN: 978-1-107-68467-6; Evropské jazykové portfolio pro žáky do 11 let. ISBN: 80-7238-216-0; Evropské jazykové portfolio pro žáky a žákyně ve věku 11-15 let v České republice. ISBN: 80–7168–796–0; Evropské jazykové portfolio pro studenty ve věku 15-19 let v České republice; Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN: 80-244-0404-4; How to Teach Grammar. (S. Thornbury) ISBN: 05820339324; How to Teach Vocabulary. (S. Thornbury) ISBN: 0582429668; The Practice of English Language Teaching (J. Harmer) ISBN: 978-1-4479-8025-4

Last update: Pavelková Hana (24.11.2020)
Syllabus - Czech

1. Základní didaktické principy 2. Český a anglosaský systém didaktického myšlení 3. Cíle a trendy jazykového vyučování, rvp 4. Vyučovací metody a jejich principy (metoda gramatická, komunikativní, přímá, funkční, behaviorální) 5. Učební styly 6. Jazykové kompetence a jazyková způsobilost Každému tématu jsou orientačně věnovány 2h.

Last update: Pavelková Hana (24.11.2020)
Course completion requirements - Czech

Zápočet ve formě písemného testu

Last update: Pavelková Hana (24.11.2020)
 
VŠCHT Praha