SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Cultural Workshop I - CZV837009
Title: Kulturní studia I
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
Annotation - Czech
Kurz (dříve označovaný nejčastěji termínem Reálie) seznamuje s vybranými aspekty života v anglicky mluvících zemích. Zahrnuje nejen geografická či ekonomická fakta, ale také současnou kulturu a trendy, např. zvyklosti, generační postoje ve společnosti, postoje k EU. Pozornost je věnována historickým kořenům, které utvářejí současné podoby společnosti. Účastníci zároveň na základě práce s původními texty, poslechem, či vizuálními podklady rozvinou své aktivní řečové dovednosti a slovní zásobu. Součástí kurzu jsou i praktické ukázkové aktivity použitelné v rámci vlastní následné pedagogické praxe účastníků kurzu. Nedílnou součástí je srovnávání probíraných fenoménů se zkušenostmi studentů a jejich vlastní kulturou a zvyšování interkulturního povědomí.
Last update: Pavelková Hana (10.02.2021)
Literature - Czech

"UK and US Background Studies: An Introduction to the UK and British Studies and to the US and American Studies (P. Mountney and P. Anténe) ISBN: 9788024453316, ESL Library (www.esllibrary.com); Oxford Guide to British and American Culture for Learner's of English (J. Crowther). ISBN: 0194313328

  • Global Issues (Sampedro, R., Hillyard, S. ). ISBN: 019-4371816 "

Last update: Čápová Jitka (24.11.2020)
Syllabus - Czech

1. Introduction; History of the English Language /2h

2. History of the New World 1 /2h

3. History of the New World 2 /2h

4. Geography and Politics of the UK /2h

5. Britain and Europe /2h

6. American Dream /2h

7. Current Issues and Affairs I /2h

8. Civil Rights in the US /2h

9. Freedom of the Press /2h

10.Current Issues and Affairs II – Gun Control /2h

11. Monarchy Today? /2h

12.Fight for Equality /2h

Last update: Čápová Jitka (24.11.2020)
Course completion requirements - Czech

Zápočet ve formě písemného testu.

Last update: Čápová Jitka (24.11.2020)
 
VŠCHT Praha