SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
  
Lexicology II - CZV837011
Title: Lexikologie II
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: summer s.:0
E-Credits: summer s.:0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: preparatory study
Guarantor: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Pavelková Hana Mgr. Ph.D. (10.02.2021)
Lexikologie podává výklad o slovotvorném systému angličtiny z hlediska morfologického i sémantického. Objasňuje problematiku významu slov, jejich pojetí a strukturu. Z praktického hlediska se zaměřuje především na způsoby a prostředky obohacování slovní zásoby (např. odvozování, skládání, přejímání, zkracování), typy slovních spojení (sousloví, idiomy, přirovnání) nebo na změny významu slov a jejich příčiny (změna významu a formy, specifikace významu). Semináře také přibližují odlišnosti ve variantách angličtiny a seznamují se základy textové analýzy. Součástí seminářů je práce s různými typy slovníků a korpusů.
Literature - Czech
Last update: Čápová Jitka Bc. DiS. (24.11.2020)

Lexicology – A Short Introduction (M. A.K. Halliday) ISBN: 9780826494795 - Vocabulary Activities (P. Ur) ISBN: 978-0-521-18114-3 - Using Collocations for Natural English (E. Walter, K. Woodford) ISBN: 978-1-905085-52-1 - English Vocabulary in Use Advanced (M.McCarthy) ISBN: 9780521677462 - English Phrasal Verbs in Use Advanced (M.McCarthy) ISBN: 9780521684187 - How to Teach Vocabulary (S. Thornbury) ISBN: 9780582429666 - A Way With Words Resource Pack 1/2 (S.Redman, R.Ellis) ISBN: 9780521477758/ ISBN: 9780521477772 - Text and Discourse Analysis (R.Salkie) ISBN: 9780415092784 - English Words – History and Structure (R. Stockwell, D. Minkova) ISBN: 9780521709170 - Word for Word (S. Clark, G. Pointon) ISBN: 9780194327558 - Encyclopedia of the English Language (D.Crystal) ISBN: 9780521530330

Syllabus - Czech
Last update: Čápová Jitka Bc. DiS. (24.11.2020)

Semester II: 1. Varieties of English (2h); 2. Collocations I. (2h); 3. Collocations II. (2h); 4. Phrasal Verbs (2h); 5. Meaning and Connotation, Style, Register, Jargon (2h); 6. Text Analysis I. (2h); 7. Text Analysis II. (2h); 8. Revision (2h)

Course completion requirements - Czech
Last update: Čápová Jitka Bc. DiS. (24.11.2020)

Písemná zkouška

 
VŠCHT Praha