SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
  
Methodology, Age Groups II - CZV837014
Title: Metodika, specifika věkových skupin SŠ
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:0
E-Credits: summer s.:0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: preparatory study
Guarantor: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech
Last update: Čápová Jitka Bc. DiS. (24.11.2020)

How to Teach English (J. Harmer) ISBN: 978-1-4058-4774-2 -Learning Teaching. Second Edition (J. Scrivener) ISBN: 978-1-4050-1399-4 - A Course in Language Teaching (P.Ur) ISBN: 978-1-107-68467-6. -Learner-based Teaching (C. Campbell, H. Kryszewska) -Crazy Animals (F. Copland) ISBN: 978-0-86355-693-7 - Choosing your Coursebook ( A. Cunningworth) - CLIL Activities (L. Dale. and R.Tanner) ISBN: 978-0-521-14984 - Motivational Strategies in the Language Classroom (Z. Dorney) -Language Activities for Teenagers (S. Lindstromberg) ISBN: 0-521-54193 -Exam Classes (P.May) ISBN-10: 0194372081 - Teenagers (G.Lewis) ISBN:978- 0 19- 442577-3 - Motivational Teaching (N.Thorner) ISBN:978-0-19-420042-4 - Young Learners (S.Philips) ISBN978-0-19-437195-7

Syllabus - Czech
Last update: Pátková Vlasta (17.02.2021)

Semestr 4: 1. Specifika teenagerů (mladší, střední, vyšší;) 2. Motivace a kritické myšlení; 3. Výuka pokročilých studentů (individuální vlastních cíle, autentické materiály, podpora čtenářských návyků, bližší seznámení s kulturou, motivace k mezinárodním zkouškám.); 4. Vztah žák učitel – klima ve třídě; 5. Vedení hodiny (classroom dynamics), práce ve skupině; 6. Kooperativní učení/Přístupy, metody a volené aktivity jsou porovnávány/adaptovány pro jednotlivé věkové skupiny (1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ) – především s ohledem na psychickou zralost, délku koncentrace, prostředí, zájmy a v neposlední řadě švp. Každému tématu jsou věnovány orientačně 2vh

Course completion requirements - Czech
Last update: Čápová Jitka Bc. DiS. (24.11.2020)

Zkouška ve formě písemného testu

 
VŠCHT Praha