SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Statistical methods for economists: Intorductory course - CZV837035
Title: Základy statistické analýzy ekonomických dat
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2020
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/10, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Krajčová Jana Mgr. Ph.D., M.A.
Vozárová Pavla Ing. Mgr. Ph.D., M.A.
Class: Kurz CŽV
Annotation - Czech
V předmětu bude objasněn výklad základních statistických metod, které lze uplatnit při zpracování, prezentaci a analýze ekonomických a společenských jevů.  Seznámime se se základními metodami při vyhodnocování jedno- a vícerozměrných výběrových statistických souborů, s metodami analýzy závislosti, modelováním a analýzou vztahů mezi (nejenom) ekonomickými veličinami. Zaměstananci v ekonomckých oborech tak získají zkušenosti s využitím statistických metod v ekonomické praxi, počítačovým zpracováním dat a interpretací dosažených výsledků.
Last update: Kubová Petra (04.06.2021)
Literature - Czech

"STUDENMUND, A.H. Using econometrics: A practical guide. New York: Pearson Global Edition, 2017. ISBN 978-01-3136773-9.

LEVINE, SZABAT, STEPHAN (2016), Business Statistics: A First Course. New York: Pearson Global Edition.

BUDÍKOVÁ, M., KRÁLOVÁ, M., MAROŠ, B. Průvodce statistickými metodami. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3243-5.

MRKVIČKA, T., PETRÁŠKOVÁ, V. Úvod do Statistiky, Jihočeská Univerzita, 2006. ISBN 80-7040-894-4"

Last update: Kubová Petra (04.06.2021)
Syllabus - Czech

1. Zopakování základů: data, výběr vs. populace, princip testování hypotéz, nejpoužívanější parametrické testy a jejich neparametrické alternativy (význam neparametrických testů)

2. Představení Gretlu jako jednoduchého freeware nástroje pro základní statistickou analýzu, vizualizace dat a základní testy v Gretlu.

3. Úvod do regresní analýzy a její význam v ekonomické praxi

4. Shluková analýza

Last update: Kubová Petra (04.06.2021)
 
VŠCHT Praha