SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
English Teacher´s training programme - CZV837039
Title: Doplňující didaktické studium AJ
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/3, C+Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Hřebačková Monika PhDr.
Class: Kurz CŽV
Annotation - Czech
Studium se uskutečňuje v souladu s § 6b vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů, k získání kvalifikace učitele cizího jazyka podle §12 písm. b) a d) zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je rozděleno do tematických bloků, každému je věnována časová dotace minimálně 2-4 vyučovacích hodin. Studium je zakončeno zápočtem za zpracování portfolia včetně plánu hodiny na zadané téma a zkouškou.
Last update: Krátká Jana (13.09.2021)
Syllabus - Czech

1. Úvod do kurzu

2. Učební styly. Specifika věkových skupin Výuka jazykových prostředků s ohledem na věková specifika žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ (3-5)

3. Výuka výslovnosti a pravopisu

4. Výuka slovní zásoby

5. Výuka gramatiky Výuka řečových dovedností s ohledem na věková specifika žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ (6-9)

6. Výuka čtení

7. Výuka poslechu

8. Výuka psaní

9. Výuka mluvení

10. Žáci se specifickými potřebami. Individuální přístup k žákům v heterogenní třídě

11. Využití ICT ve výuce

12. Portfolio, využití s žáky ve výuce. Tvorba vlastního portfolia účastníka kurzu

13. Výběr učebnic a výukových materiálů. Projektová práce a mezinárodní projekty

14. Testování a zkoušení. Hodnocení. Motivace žáků mladšího školního věku a žáků starších

15. Trendy ve výuce. Metoda CLIL s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ.

Last update: Krátká Jana (13.09.2021)
 
VŠCHT Praha