SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Intensive Czech for HE 2 - CZV837044
Title: Intensive Czech for HE 2
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:0
E-Credits: summer s.:0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/20, other [HT]
Extent per academic year: 20 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Hřebačková Monika PhDr.
Nováková Irena Petra PhDr.
Class: Kurz CŽV
Annotation - Czech
Kurz je určen zahraničním studentům, kteří mají zájem o studium v češtině na českých vysokých školách. Navazuje na Intensive Czech for HE 1 a předpokládá znalost jazyka na úrovni A2. Cílem kurzu je postupné prohlubování všech řečových dovedností (čtení, poslechu, mluvení a psaní) a komunikativních kompetencí tak, aby studenti byli schopni jazyk prakticky využívat a zvládnout nejen běžné životní situace v cizí zemi, orientaci v odlišném prostředí, ale především přijímací řízení na vysoké školy a následné studium odborných předmětů jejich budoucí specializace.
Last update: Krátká Jana (20.01.2022)
Syllabus - Czech

ZS a LS: týden 1 - 9 učebnice Česky krok za krokem 1

týden 10 - 19 učebnice Česky krok za krokem 2

týden 20 - 28 učebnice Kestřánková B2

Last update: Krátká Jana (20.01.2022)
 
VŠCHT Praha